Phát huy hiệu quả nghiên cứu khoa học của các trường đại học khối kĩ thuật

Ngày 30/3 tại Hưng Yên, Câu lạc bộ Khoa học - Công nghệ các trường đại học kĩ thuật tổ chức hội thảo lần thứ 52, hội thảo này với ý nghĩa chia sẻ thông tin, kinh nghiệm quản lí và triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ, nhằm giải quyết các vấn đề khoa học công nghệ một cách hiệu quả.

Câu lạc bộ Khoa học - Công nghệ các trường đại học kĩ thuật được thành lập từ năm 1993, hiện đã có 26 trường đại học, học viện tham gia là các trường nghiên cứu và đào tạo kĩ thuật hàng đầu trong cả nước tham gia.


Ông Lê Trọng Hùng - Vụ trưởng Vụ KHCN&MT, Bộ GD&ĐT phát biểu tại Hội thảo.

Mục tiêu của câu lạc bộ này nhằm chia sẻ thông tin, kinh nghiệm quản lí và triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ, nhằm giải quyết các vấn đề khoa học công nghệ một cách hiệu quả. Nhưng sau nhiều năm hoạt động, ngoài mục tiêu tăng cường sự hợp tác chặt chẽ trong đào tạo, nghiêm cứu khoa học và phát triển công nghệ giữa các học viện, các trường đại học kĩ thuật, câu lạc bộ này còn hướng đến chia sẻ thông tin, trao đổi kinh nghiệm, góp phần thúc đẩy chuyển giao công nghệ vào thực tiễn sản xuất cho các vùng miền trong cả nước, đóng góp tích cực cho sự phát triển đất nước.

Chia sẻ tại buổi hội thảo này, ông Lê Trọng Hùng – Vụ trưởng Vụ KHCN & MT (Bộ GD&ĐT) đánh giá cao mục tiêu, ý nghĩa mà câu lạc bộ đã làm trong thời gian qua. Bởi trong thực tế, câu lạc bộ Khoa học - Công nghệ các trường đại học kĩ thuật đã gắn kết với các địa phương làm khoa học, cùng giải quyết các vấn đề địa phương.

“Mỗi câu lạc bộ là một tập hợp, có mục tiêu, có chiến lược để trở thành câu lạc bộ vững mạnh. Câu lạc bộ này làm sao để thu hút thêm được các nhà khoa học, đặc biệt là các nhà khoa học trẻ cùng tham gia” ông Hùng đề nghị.


CLB Khoa học - Công nghệ các trường đại học kĩ thuật hiện có trên 20 trường đại học, học viện hàng đầu trong cả nước.

Nhấn mạnh quá trình hội nhập quốc tế, thời đại công nghiệp 4.0 thì các trường đại học nghiên cứu ngày càng có vai trò quan trọng. Ông Hùng cho biết, sắp  tới Bộ GD&ĐT sẽ có đổi mới, thảy đổi hướng đi, đặt mục tiêu 5 năm tới hoạt động nghiên cứu khoa học trong các trường đại học phải được nâng cao và được xếp hạng trong nhóm các trường đại học trên thế giới.

“Để làm được điều này, các trường tập trung nâng cao công bố quốc tế với các bài báo có thứ hạng, mục tiêu mỗi năm các trường phải có 100 bài báo quốc tế. Đồng thời, nghiên cứu khoa học của các trường không thể đứng ngoài quá trình đào tạo, phát triển kinh tế ở địa phương. Bên cạnh đó, sẽ nâng cao khả năng xã hội hóa, tạo nguồn lực cho các trường đại học tham gia nghiên cứu khoa học, nhưng mục tiêu nghiên cứu phải cân bằng, hài hòa với đào tạo” ông Lê Trọng Hùng cho biết.

 

Trung tâm Truyền thông giáo dục