Hội nghị khoa học “Đào tạo nhân lực chất lượng cao trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0”

Sáng 26/2, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã tổ chức Hội nghị khoa học “Đào tạo nhân lực chất lượng cao trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0”. Tham dự Hội nghị có Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng; Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh; Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội Viettel Nguyễn Mạnh Hùng cùng một số nhà khoa học, chuyên gia và hơn 300 cán bộ, giảng viên nhà trường.

Các tham luận tại Hội nghị đã tập trung làm rõ sự xuất hiện, nội dung cũng như sức ảnh hưởng của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đối với thế giới và Việt Nam. Trước thời cơ và thách thức của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, vấn đề đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao được đặt ra như một nhu cầu tất yếu và cấp bách.


Hội nghị khoa học “Đào tạo nhân lực chất lượng cao trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0”

Trong đó các trường đại học cần tập trung đổi mới hoạt động đào tạo theo hướng mở rộng đào tạo các lĩnh vực xã hội có nhu cầu cao như cơ khí chính xác, tự động hố, robotics, lập trình mạng, điện - điện tử, năng lượng mới…; đào tạo theo hướng liên ngành, đa ngành, xuyên ngành, đào tạo theo hướng khai phóng, STEM; phát triển năng lực tự học, phát triển đào tạo trực tuyến, đào tạo kết hợp để nâng cao chất lượng, phối hợp với doanh nghiệp để chia sẻ nguồn lực; đẩy mạnh quốc tế hóa; đổi mới công tác quản lý…

Để bắt nhịp với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, định hướng khoa học và công nghệ của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội sẽ tập trung nghiên cứu theo hướng số hóa và chuyển đổi sang nền kinh tế số trên toàn cầu; hệ sinh thái công nghệ thông minh; dữ liệu lớn đối với phát triển trong nền kinh tế số; ứng dụng công nghệ số trong sản xuất thông minh; trí tuệ nhân tạo và sản xuất robot; nông nghiệp thông minh; năng lượng đối với các tòa nhà và thành phố thông minh.

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội cũng đã có sự chuyển mình kịp thời và nhạy bén khi thay đổi chương trình và phương pháp đào tạo để sinh viên thích ứng với thời cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Nhà trường thường xuyên nghiên cứu, khảo sát để nắm bắt nhu cầu xã hội; nghiên cứu, phát triển các chương trình đào tạo mới; áp dụng tiếp cận CDIO trong phát triển chương trình đào tạo; đổi mới phương thức, phương pháp đào tạo; phát triển, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên; đầu tư phát triển cơ sở vật chất, hạ tầng CNTT và truyền thông, đẩy mạnh quốc tế hóa và đổi mới công tác quản lý

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh cho rằng, hiện nay, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực luôn là nhiệm vụ then chốt để phát triển bền vững, toàn diện cũng như đảm bảo sự thành công của Việt Nam trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 Từ đó thấy rõ hơn vai trò của cơ sở đào tạo nguồn nhân lực. Nếu chúng ta không tiếp tục đổi mới, sẽ rất khó để đảm bảo được sự chuyển mình, đảm bảo yêu cầu giai đoạn mới.

Trung tâm Truyền thông giáo dục