Gia hạn thời gian nộp hồ sơ tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài thuộc Chương trình khoa học và công nghệ cấp quôc gia đợt 1 năm 2017

Theo thông báo của Bộ GD&ĐT, để các tô chức và cá nhân có thêm thời gian chuẩn bị hồ sơ tham gia tuyển chọn, Bộ GD&ĐT thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn các đề tài thuộc Chưong trình cấp quôc gia giai đoạn 2016-2020 “Nghiên cứu phát triển khoa học giáo dục đáp ứng yêu câu đôi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam” đợt 1 năm 2017, cụ thể như sau:

Thời gian nhận hồ sơ: trước 17h00 ngày 28 tháng 02 năm 2017 (Thứ Ba);

Địa điểm nhận hồ sơ: Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Giáo dục vả Đào tạo, số 35 Đại cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Chi tiết xin liên hệ TS. Khiếu Thị Nhàn, Chuyên viên Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, ĐT: 0912539196, Email: ktnhan@moet.gov.vn

* Nội dung chi tiết đề nghị xem tại tệp đính kèm ./.

Trung tâm Truyền thông giáo dục

File đính kèm