Giải thưởng Bảo Sơn: Đưa khoa học đến gần hơn với thực tiễn

Bộ GD&ĐT vừa ban hành kế hoạch tổ chức và thể lệ xét tặng giải thưởng Bảo Sơn. Đây là giải thưởng thường niên hàng năm nhằm nhân rộng cá nhân điển hình tiên tiến, góp phần quảng bá, phổ biến các công trình khoa học hoặc sáng chế đã được ứng dụng trong thực tế, khuyến khích tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

Giải thưởng Bảo Sơn là giải thưởng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Xây dựng và Du lịch Bảo Sơn và của Quỹ Giáo dục Bảo Sơn do Bộ Giáo dục và Đào tạo bảo trợ và tổ chức để trao tặng cho cá nhân người Việt Nam là tác giả, nhóm tác giả của các công trình nghiên cứu khoa học thuộc 05 lĩnh vực: Cải cách giáo dục và đào tạo; Xóa đói, giảm nghèo; Phát triển kinh tế bền vững; Y - dược học, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cộng đồng; Văn học đã được ứng dụng có hiệu quả, đóng góp nổi bật và ảnh hưởng tích cực đến sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và con người Việt Nam.


Một trong những nhóm tác giả nhận được giải thưởng Bảo Sơn năm 2013

Theo thể lệ xét tặng giải thưởng Bảo Sơn năm 2016-2017, đối tượng tham gia Giải thưởng là công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên. Các công trình nghiên cứu khoa học đã đạt các giải thưởng trong hệ thống giải thưởng khoa học - công nghệ cấp Nhà nước, cấp Bộ và giải thưởng của các Hiệp hội Trung ương sẽ không được đăng ký tham dự Giải thưởng Bảo Sơn.

Cũng theo thể lệ, mỗi lĩnh vực xét tặng Giải thưởng sẽ được trao 01 giải dành cho Công trình xuất sắc nhất và có điểm số cao nhất. Mức tiền thưởng của năm 2016-2017, mỗi giải có giá trị 50.000 USD. Ngoài ra, tác giả và nhóm tác giả đoạt giải còn nhận được Cúp Giải thưởng Bảo Sơn, Giấy chứng nhận Giải thưởng Bảo Sơn; được hỗ trợ trong việc quảng bá, phổ biến kết quả nghiên cứu; được mời tham dự các hoạt động khoa học công nghệ, giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tập đoàn Bảo Sơn, Quỹ Bảo Sơn tổ chức; được giới thiệu và hỗ trợ tham gia các giải thưởng quốc gia, quốc tế có liên quan đến lĩnh vực được nhận giải thưởng

Các công trình khoa học hoặc sáng chế để được xét tặng giải thưởng phải đảm bảo tiêu chí đã được ứng dụng trong thực tế có giá trị khoa học cao hoặc giá trị kinh tế cao, thể hiện rõ tính mới, tính sáng tạo. Đồng thời, kết quả nghiên cứu phải được thể hiện thông qua một trong các hình thức như: bài báo công bố trên các tạp chí khoa học quốc tế uy tín trong danh mục ISI, SCI, SCIE hoặc các giải pháp công nghệ, tư vấn chính sách có tính sáng tạo cao; sách do một nhà xuất bản có uy tín ấn hành hoặc các chứng nhận khác có thẩm quyền… Đặc biệt các công trình khoa học phải đã được ứng dụng, hướng tới việc giải quyết các vấn đề do thực tiễn phát triển kinh tế-xã hội, văn hóa và con người Việt Nam đặt ra và mang lại giá trị kinh tế, văn hóa trong đời sống, xã hội.

Dự kiến, Lễ trao giải thưởng Bảo Sơn sẽ diễn ra vào tháng 5-2017.

* Nội dung chi tiết đề nghị xem tại tệp đính kèm ./.  

(Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường)

File đính kèm