Chuyển giao chương trình đánh giá tổng hợp điều kiện địa chất công trình vùng ven biển Bắc Bộ

Chương trình nghiên cứu đánh giá tổng hợp điều kiện địa chất công trình vùng ven biển Bắc Bộ mới đây đã được chuyển giao trực tiếp cho các tỉnh: Hải Phòng, Nam Định, Ninh Bình, Quảng Ninh. Đây là công trình khoa học công nghệ cấp bộ do Trường Đại học Mỏ - Địa chất chủ trì.

 
Vị trí các khu vực phát triển kinh tế vùng ven biển Bắc Bộ

Với sản phẩm là hệ thống cơ sở dữ liệu chuẩn về điều kiện địa chất công trình vùng ven biển Bắc Bộ và bộ bản đồ và sơ đồ định hướng quy hoạch tổng thể xây dựng, khai thác kinh tế lãnh thổ vùng nghiên cứu, chương trình cung cấp dữ liệu về điều kiện địa chất công trình của vùng nghiên cứu và các khu vực phát triển kinh tế ven biển thuộc các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định và Ninh Bình phục vụ trực tiếp cho công tác quy hoạch chung của vùng ven biển Bắc Bộ và các khu vực phát triển kinh tế ven biển, quy hoạch hệ thống đê biển, cảng biển, giao thông đường bộ, quản lý nguồn nước, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng, sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên đất.

Những đánh giá của chương trình cũng góp phần nâng cao nhận thức về nguy cơ hiểm họa của biến đổi khí hậu và nước biển dâng đối với vùng nghiên cứu để chủ động thích ứng cũng như đề ra các biện pháp phòng tránh thích hợp. Đồng thời sẽ đóng góp to lớn vào việc đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, có khả năng nghiên cứu chuyên sâu về địa chất công trình khu vực và môi trường.

Chương trình nghiên cứu đánh giá tổng hợp điều kiện địa chất công trình vùng ven biển Bắc Bộ chỉ là một trong những công trình khoa học công nghệ cấp bộ đã được chuyển giao trên thực tế, góp phần đưa nghiên cứu khoa học đi vào đời sống và tác động tích cực đến phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương và của cả nước.

Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường