Hội thảo “Hệ thống trích dẫn khoa học ASEAN và cách thức gia nhập mạng lưới hệ thống dữ liệu trích dẫn quốc tế”

Bộ Giáo dục và Đào tạo mới đây đã phối hợp với Hệ thống cơ sở dữ liệu trích dẫn khoa học Đông Nam Á (ACI) và Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức hội thảo “Hệ thống trích dẫn khoa học ASEAN và cách thức gia nhập mạng lưới hệ thống dữ liệu trích dẫn quốc tế”.

Tham dự hội thảo có Thứ trưởng Bùi Văn Ga, đại diện các Cục, Vụ, Viện thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, đại diện trường Đại học Quốc gia Hà Nội, đại diện Hội đồng chức danh Giáo sư nhà nước, đại diện các Bộ: Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, đại diện lãnh đạo và tổng biên tập tạp chí khoa học của các trường đại học trực thuộc Bộ GDĐT, ban biên tập tạp chí khoa học của các trường đại học ngoài Bộ và đặc biệt là các đại diện đến từ Trung tâm trích dẫn khoa học ASEAN

Tại cuộc hội thảo, GS.TS Narongrit Sombatsompop, Giám đốc Trung tâm Trích dẫn Tạp chí Thái Lan (TCI), Chủ tịch ACI đã trình bày quá trình hình thành, phát triển và những thách thức đối với cơ sở dữ liệu trích dẫn Đông Nam Á (ACI), trong đó, vấn đề nổi cộm hiện nay là số lượng tạp chí của khu vực ASEAN trong các cơ sở trích dẫn quốc tế còn thấp, số lượng xuất bản phẩm của ASEAN đã tăng nhưng ít được biết đến, thiếu sự kết nối ở cấp quốc gia trong khối ASEAN… Sự ra đời của ACI nhằm tạo ra một cơ sở dữ liệu riêng cho khu vực, công bố các nghiên cứu của ASEAN, hỗ trợ tốt hơn hoạt động đánh giá chất lượng các nghiên cứu, xếp hạng tốt hơn cho các cơ sở nghiên cứu của ASEAN, đồng thời giúp cho sinh viên ASEAN lựa chọn trường đại học trong khu vực.

Từ đó, GS.TS Narongrit Sombatsompop cũng đưa ra những tiêu chí tuyển chọn tạp chí của ACI như cấp độ phản biện, thời hạn xuất bản, ngôn ngữ sử dụng, tôn chỉ mục đích, sự đa dạng của hội đồng biên tập, tác giả, sự phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế…

Tại Việt Nam, tạp chí Kinh tế và Phát triển của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân là một trong những tạp chí đầu tiên được xét duyệt vào hệ thống cơ sở dữ liệu trích dẫn khoa học Đông Nam Á (ACI). Tạp chí được thành lập từ năm 1994, xuất bản với 2 ngôn ngữ: tiếng Việt và tiếng Anh. Giai đoạn 2009-2015 có 1844 bài viết được đăng tải trên tạp chí Kinh tế và Phát triển bản tiếng Việt, 132 bài viết bản tiếng Anh. Hiện nay, tạp chí đang tiếp tục nâng tầm để đạt tiêu chuẩn quốc tế (Scopus và ISI). Chia sẻ kinh nghiệm tại hội thảo, đại diện tạp chí Kinh tế và Phát triển cho rằng, đối với các trường muốn xây dựng tạp chí theo tiêu chuẩn quốc tế cần xây dựng lộ trình và đưa ra mục tiêu cụ thể cho từng năm, đồng thời ưu tiên triển khai nâng cấp bản tiếng Anh đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Đề xuất với Bộ Giáo dục và Đào tạo, đại diện một số trường đại học cho rằng, cần có chiến lược phát triển tạp chí khoa học Việt Nam dựa trên đặc thù, mặt mạnh, mặt yếu của từng ngành khoa học; cần tiếp tục lựa chọn và hỗ trợ các tạp chí có khả năng và điều kiện để nâng cấp đạt chuẩn quốc tế. Đặc biệt cần sớm triển khai Dự án xây dựng Trung tâm trích dẫn Việt Nam (VCI).

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bùi Văn Ga nhấn mạnh, việc gia nhập hệ thống trích dẫn khoa học của khu vực và quốc tế là nhu cầu bức thiết để các cơ sở giáo dục đại học và hoạt động khoa học của các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam hội nhập quốc tế.

“Các cơ sở giáo dục đại học, các tạp chí khoa học cần phải gia nhập Hệ thống trích dẫn khoa học ASEAN (ACI), đặc biệt là các trường được đầu tư dự án nâng cấp tạp chí khoa học. Cần nhanh chóng triển khai xây dựng hệ thống trích dẫn khoa học của Việt Nam (VCI). Bộ Giáo dục và Đào tạo giao Vụ KHCNMT nghiên cứu xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu trích dẫn khoa học Việt Nam.” - Thứ trưởng yêu cầu.

Hội thảo “Hệ thống trích dẫn khoa học ASEAN và cách thức gia nhập mạng lưới hệ thống dữ liệu trích dẫn quốc tế” là hội thảo đầu tiên do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức để trao đổi, thảo luận và bàn bạc các giải pháp đẩy mạnh việc công bố kết quả nghiên cứu khoa học của các nhà khoa học và cơ sở nghiên cứu khoa học. Các công bố quốc tế, chỉ số trích dẫn của bài báo, hệ số ảnh hưởng của tạp chí khoa học là một trong các tiêu chí quan trọng để tiến hành kiểm định, đánh giá, phân tầng và xếp hạng cơ sở giáo dục đại học, trong đó, công bố quốc tế luôn được coi như thước đo năng lực nghiên cứu và khả năng hội nhập của các cơ sở giáo dục đại học, các nhà khoa học.