Bộ GDĐT thông báo tổ chức sát hạch kiểm định viên năm 2023

Ngày 07/11, Bộ GDĐT thông báo tổ chức sát hạch kiểm định viên năm 2023.

Nội dung chi tiết văn bản trong file đính kèm./.

Trung tâm Truyền thông và Sự kiện

In trang
File đính kèm
Các bài viết khác