Danh sách các chương trình đào tạo được đánh giá/công nhận (cập nhật đến ngày 30/9/2023)

Cục Quản lý chất lượng - Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo danh sách các chương trình đào tạo được đánh giá/công nhận (Dữ liệu cập nhật đến ngày 30/9/2023).

Nội dung chi tiết trong file đính kèm./.

Trung tâm Truyền thông và Sự kiện

In trang
File đính kèm