Danh sách các cơ sở giáo dục được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục (cập nhật đến ngày 31/8/2023)

Cục Quản lý chất lượng - Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo danh sách các chương trình đào tạo đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá, được kiểm định theo tiêu chuẩn trong nước (Dữ liệu cập nhật đến ngày 31/8/2023).

Nội dung chi tiết trong file đính kèm./.

Trung tâm Truyền thông và Sự kiện

In trang
File đính kèm
Các bài viết khác