Danh sách các đơn vị tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

Cục Quản lý chất lượng - Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo Danh sách các đơn vị tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Dữ liệu cập nhật đến ngày 31/12/2022.

Nội dung chi tiết trong file đính kèm./.

Cục Quản lý chất lượng

In trang
File đính kèm