Danh sách các đơn vị tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài

Cục Quản lý chất lượng - Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo danh sách các đơn vị tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài. Dữ liệu cập nhật đến ngày 31/12/2022

Nội dung chi tiết trong file đính kèm./.

Cục Quản lý chất lượng

In trang
File đính kèm