Bộ GDĐT chỉ đạo Trường Đại học Văn Lang về việc tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

Bộ GDĐT gửi công văn về việc tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam cho Trường Đại học Văn Lang.

Nội dung chi tiết trong file đính kèm./.

Cục Quản lý chất lượng

File đính kèm