Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Tìm thấy: 13 văn bản
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
01/TB-HTQT Thông báo Tuyển sinh đi học tại Mô-Dăm-Bích năm 2020
21/01/2020
1245/TB-BGDĐT Thông báo tuyển sinh đi học tại HUNG-GA-RI
02/12/2019
524/TB-BGDĐT Thông báo tuyển sinh đi học tại Vương quốc CĂM-PU-CHIA năm 2019
19/06/2019
05/TB-HTQT Thông báo tuyển sinh đi học tại BUN-GA-RI năm 2019
08/03/2019
03/HTQT Thông báo tuyển sinh đi học tại U-CRAI-NA năm 2019
31/01/2019
5366/QĐ-BGDĐT Quyết định ban hành Quy chế quản lý chuyên gia giáo dục Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo
13/12/2018
705/TB-BGDĐT Thông báo tuyển sinh đi học tại Liên bang Nga năm 2018 theo diện học bổng Xử lý nợ
15/08/2018
253/TB-BGDĐT Thông báo tuyển sinh đi học tại U-CRAI-NA năm 2018
24/04/2018
02 /TB-HTQT Thông báo tuyển sinh đi học tại Bê-La-Rút năm 2018
06/03/2018
437/TB-BGDĐT Thông báo số 437/TB-BGDĐT về việc Tuyển sinh đi học tại Vương quốc CĂM-PU-CHIA năm 2017
07/07/2017