• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 30/03/2023
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 30/03/2023
Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đào tạo với nước ngoài thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Số ký hiệu 922/QĐ-BGDĐT Ngày ban hành 30/03/2023
Loại văn bản Quyết định Lĩnh vực văn bản Hợp tác quốc tế
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...