• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 02/12/2019

Căn cứ Chương trình hợp tác giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Bộ Nguồn nhân lực Hung-ga-ri cho các năm 2019 - 2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học theo diện Hiệp định tại Hung-ga-ri năm 2020.

Nội dung và các bản mềm chi tiết các phụ lục xem trong file gửi kèm.

Trân trọng./.

  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 02/12/2019
Thông báo tuyển sinh đi học tại HUNG-GA-RI
Số ký hiệu 1245/TB-BGDĐT Ngày ban hành 02/12/2019
Loại văn bản Công văn Lĩnh vực văn bản Hợp tác quốc tế
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Phó Cục trưởng Nguyễn Hải Thanh
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...