Dự án FCB: Nhìn lại một chặng đường hợp tác và phát triển

Dự án “Hỗ trợ xây dựng năng lực” (FCB) là một phần trong Chương trình Hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Bỉ giai đoạn 2011 - 2015, với mục đích “Đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam thông qua phát triển năng lực thể chế để hỗ trợ thực hiện Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội giai đoạn 2011 - 2015 và Chiến lược Phát triển Nguồn nhân lực giai đoạn 2010 - 2020”.


Trưởng đại diện phía Bỉ phát biểu tại lễ tổng kết Dự án

Dự án do Cơ quan phát triển Bỉ - Enabel và Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, thực hiện từ tháng 7/2015 đến tháng 6/2019, với số tiền tài trợ là 6,2 triệu Euro. Dự án tập trung vào ba lĩnh vực chính là: 1) Truyền thông, nâng cao nhận thức về cách tiếp cận và thực hành xây dựng năng lực hiệu quả; 2) Năng lực đổi mới và quản lý được tăng cường thông qua chương trình học bổng thạc sĩ và hỗ trợ khác; 3) Kỹ năng chuyên môn và quản lý được tăng cường thông qua đào tạo ngắn hạn và các hoạt động xây dựng năng lực lồng ghép.

Dự án đã hỗ trợ 21 đơn vị bao gồm 14 trường đại học, 3 sở nội vụ, 3 sở giáo dục và đào tạo và Hội Hữu nghị Việt - Bỉ để thực hiện các hoạt động trong ba lĩnh vực kể trên. Trên 170 khóa đào tạo ngắn hạn, tập huấn, hội thảo, tham quan học tập đã được tổ chức tại Việt Nam, Ba Lan và Bỉ, góp phần nâng cao năng lực quản lý cũng như năng lực chuyên môn của hơn 2.000 người (trong đó 42% là nữ); gần 100 học bổng đi học thạc sĩ tại Bỉ được cấp và nhiều nghiên cứu thực hành đã được thực hiện.

Theo nhận xét của các đơn vị được thụ hưởng Dự án, những hoạt động của Dự án đã mang lại nhiều bài học kinh nghiệm quan trọng trong công tác tổ chức, quản lý đào tạo, đánh giá hiệu quả đào tạo; hướng tới nâng cao năng lực và hiệu quả công tác của các cá nhân, đơn vị và tổ chức tham gia. Khi tham gia và thực hiện Dự án, các đơn vị cũng có dịp nhìn lại và gắn kết công tác đào tạo, phát triển cán bộ với các mục tiêu phát triển cấp thiết của tổ chức tại thời điểm dự án, cũng như định hướng phát triển lâu dài của tổ chức. Đây chính là điều mà Dự án mong muốn mang lại cho giáo dục và đạo tạo Việt Nam: Hỗ trợ các đơn vị thụ hưởng dự án giải quyết được những vấn đề mà họ đang rất cần để phát triển./.

(Cục Hợp tác Quốc tế)