Dự án FCB mời tham gia gửi đề xuất và hồ sơ xin tài trợ

Dự án “Hỗ trợ xây dựng năng lực” (FCB) là một dự án song phương trong thời gian 4 năm được ký giữa Chính phủ Bỉ và Chính phủ Việt Nam để góp phần vào sự tăng trưởng và phát triển bền vững của Việt Nam thông qua việc tạo điều kiện để Việt Nam trở thành quốc gia công nghiệp hóa dựa trên tri thức vào năm 2020.

Mục tiêu cụ thể của FCB là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Việt Nam bằng cách tăng cường các kỹ năng sáng tạo và quản lý cũng như năng lực của các cá nhân và các tổ chức được lựa chọn.

Hiện nay, Dự án FCB đang triển khai 02 hoạt động tài trợ sau:

1. Hỗ trợ đào tạo ngắn hạn tại Việt Nam: cung cấp tài trợ cho các đơn vị, tổ chức thực hiện các khóa đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn, lồng ghép nhằm tăng cường năng lực quản lý và kỹ năng chuyên môn cho các tổ chức công.

2. Quỹ học bổng cựu sinh viên Bỉ: Góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Việt Nam và thúc đẩy quan hệ đối tác giữa Việt Nam và Bỉ thông qua việc tài trợ một khoản vốn ban đầu để tạo điều kiện cho các cựu sinh viên phát triển chuyên môn.

Dự án FCB kêu gọi sự quan tâm của các tổ chức hưởng lợi tiềm năng, gửi đề xuất và hồ sơ xin tài trợ về cho Ban quản lý dự án theo địa chỉ sau:

Ban Quản lý Dự án Hỗ trợ xây dựng năng lực (FCB); Vụ Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo, 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Đt : (84 4) 38693620; Email : mhuyen@moet.edu.vn

Ban Quản lý dự án FCB 

File đính kèm