Hội thảo góp ý dự thảo Nghị định quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục

Ngày 18/4, tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức lấy ý kiến góp ý cho Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26/9/2012 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục.


Hội thảo lấy ý kiến hoàn thiện dự thảo Nghị định về hợp tác,
đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục

Nghị định được soạn thảo nhằm khắc phục, sửa đổi những bất cập trong quy định hiện hành, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho đầu tư của nước ngoài vào Việt Nam đã được quy định tại Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26/9/2012 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục.

Dự thảo Nghị định về cấu trúc vẫn giữ theo Nghị định đã được ban hành, đưa ra một số thay đổi về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực GD&ĐT, bao gồm: hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài, hoạt động của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài, phân hiệu của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài và văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài tại Việt Nam.

Hội thảo đã được đông đảo các nhà đầu tư, đại diện các cơ sở giáo dục trong và ngoài nước trên cả nước đến tham dự và đóng góp ý kiến. Ngoài các ý kiến gửi bằng văn bản, có 16 ý kiến tham luận trực tiếp tại Hội thảo.

Đa số các ý kiến đồng tình với những thay đổi trong dự thảo và cho rằng những thay đổi này chặt chẽ và phù hợp với thực tế hơn. Tuy nhiên, các đại biểu tham dự hội thảo cũng nêu ra một số băn khoăn trong nội dung dự thảo như: yêu cầu về các nội dung giáo dục bắt buộc; số vốn đầu tư 1.000 tỷ của cơ sở đào tạo nước ngoài; cách thức chứng minh nguồn vốn đầu tư, tiêu chí đối với giảng viên người nước ngoài…

Trên tinh thần lắng nghe và chắt lọc ý kiến của các cơ sở giáo dục, các ban, Bộ, ngành cho Nghị định sửa đổi, ông Nguyễn Xuân Vang, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Giáo dục & Đào tạo đã phản hồi về một số vấn đề mà các đại biểu đưa ra.

Sau hội thảo này, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp tục hoàn thiện dự thảo để sớm trình Chính phủ phê duyệt.

(Vụ Hợp tác Quốc tế)