Việt Nam - Sri Lanka ký thỏa thuận hợp tác giáo dục

Trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Sri Lanka Ranil Wickremesinghe, sáng 17/4, tại Văn phòng Chính phủ, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã thay mặt chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký thỏa thuận hợp tác giáo dục với Bộ Giáo dục Đại học và Giao thông Đường bộ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Dân chủ Sri Lanka trước sự chứng kiến của Thủ tướng hai nước Việt Nam và Sri Lanka.

   
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ ký thỏa thuận hợp tác giáo dục với Bộ Giáo dục Đại học
và Giao thông Đường bộ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Dân chủ Sri Lanka

Thỏa thuận hợp tác về giáo dục giữa Việt Nam và Sri Lanka giai đoạn 2017 - 2021 là sự tiếp nối của thỏa thuận hợp tác nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước và thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực giáo dục dựa trên nguyên tắc hợp tác bình đẳng, hai bên cùng có lợi.

Theo thỏa thuận, hai bên khuyến khích hợp tác song phương trong lĩnh vực giáo dục đại học bao gồm: Trao đổi thông tin, kinh nghiệm về phát triển và đổi mới trong lĩnh vực giáo dục đại học; thúc đẩy các chương trình hợp tác song phương giữa các trường đại học và viện nghiên cứu của hai nước; trao đổi các đoàn đại biểu cấp cao về giáo dục, giảng viên, sinh viên, cán bộ quản lý giáo dục và nghiên cứu viên; hàng năm hai nước sẽ cấp cho nhau 05 học bổng đại học và sau đại học.

Hiện nay, có 03 học viên thạc sĩ và 02 nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tại Sri Lanka và 18 sinh viên Sri Lanka đang học đại học tại Việt Nam theo chương trình hợp tác giai đoạn trước.

Trong những năm qua, quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Sri Lanka không ngừng được củng cố và phát triển tốt đẹp. Hợp tác trong các lĩnh vực như dầu khí, nông nghiệp, thủy sản, tư pháp và luật pháp quốc tế, giáo dục - đào tạo… có nhiều bước tiến.

Thỏa thuận hợp tác giáo dục giai đoạn 2017 - 2021 giữa 2 nước sẽ tạo cơ sở pháp lý cho các cơ sở giáo dục đại học giữa hai nước hợp tác và công dân hai nước sang học tập những ngành mà hai bên có thế mạnh.

(Vụ Hợp tác Quốc tế)