• Dạy cách học

    27/04/2016
    Cùng với tích lũy kinh nghiệm, việc phát triển năng lực xử lý tình huống - phải chăng, cũng như dạy “cái” hay dạy “cách”, như Kant từng nói: Ta không thể học triết học, mà chỉ có thể học cách triết lý, hoặc như Albert Einstein đúc kết: Giá trị của một nền giáo dục (...) không phải là dạy và học được nhiều sự kiện mà là đào luyện cho tinh thần biết tư duy là một xu hướng tất yếu trong thời đại ngày nay.