• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 05/11/2021
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 05/11/2021
Thông tư Quy định việc biên soạn, thẩm định, phê duyệt và lựa chọn tài liệu sử dụng trong các cơ sở giáo dục mầm non
Số ký hiệu 30/2021/TT-BGDĐT Ngày ban hành 05/11/2021
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực văn bản Giáo dục Mầm non
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thứ trưởng Ngô Thị Minh
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...