Tập huấn ứng viên hội đồng thẩm định sách giáo khoa lớp 6

Ngày 18/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức tập huấn cho gần 190 ứng viên hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa lớp 6, theo hình thức kết hợp trực tuyến và trực tiếp. Các ứng viên gồm: nhà khoa học, nhà quản lý giáo dục, các giáo viên trực tiếp giảng dạy môn học/hoạt động giáo dục cấp THCS có kinh nghiệm, uy tín. Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ chủ trì tập huấn.

Xây dựng minh chứng sử dụng trong đánh giá bản mẫu SGK

Trước khi tham dự tập huấn, các thầy cô đã có 2 ngày tự nghiên cứu tài liệu về chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) tổng thể, chương trình các môn học và hoạt động giáo dục, Thông tư 33/2017/TT-BGDĐT “Ban hành quy định về tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa sách giáo khoa; tiêu chuẩn tổ chức, cá nhân biên soạn sách giáo khoa; tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa”; các minh chứng đánh giá theo các tiêu chuẩn sách giáo khoa tại Thông tư 33; các biểu mẫu thẩm định.

Quang cảnh tập huấn

Tham dự chương trình, ứng viên một lần nữa được ban tổ chức cung cấp thông tin những điểm mới, điểm cần chú ý trong chương trình giáo dục phổ thông (CT GDPT) 2018, các vấn đề về dân tộc, chống định kiến giới trong sách giáo khoa. Đồng thời, ứng viên được giới thiệu cụ thể các chỉ báo trong thẩm định sách giáo khoa; hướng dẫn chi tiết một số nhiệm vu của Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa; quy trình thẩm định; cách tổ chức và hoạt động của Hội đồng theo quy định trong Thông tư 33.

Thông tư 33 đưa ra 5 tiêu chuẩn, 13 tiêu chí, Bộ GDĐT đã cụ thể thành 40 chỉ báo để thẩm định sách giáo khoa. Từ tài liệu khung, áp dụng cho tất cả các bộ sách giáo khoa từ lớp 1 đến lớp 12 này, ứng viên tham gia tập huấn sẽ thảo luận nhóm theo từng môn học, thảo luận chung để thống nhất cách hiểu, cách tiếp cận khi đánh giá sách giáo khoa. Từng môn học cụ thể sẽ xây dựng hệ thống minh chứng cần đạt làm căn cứ thẩm định.

Phát biểu khai mạc tập huấn, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ cho biết, thời gian qua, ngành Giáo dục đào tạo đã nỗ lực thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 về Đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Theo đó, nhiệm vụ rất quan trọng là tạo chuyển biến căn bản, hiệu quả giáo dục phổ thông, góp phần chuyển từ nền giáo dục nặng về truyền thụ kiến thức sang chú trọng phát triển toàn diện phẩm chất, năng lực người học.

Luật Giáo dục 2019 pháp điển hóa toàn bộ Nghị quyết 88, nội dung về sách giáo khoa được đưa vào Điều 32. Theo đó, sách giáo khoa triển khai chương trình giáo dục phổ thông, cụ thể hóa yêu cầu của CT GDPT về mục tiêu, nội dung giáo dục, yêu cầu về phẩm chất và năng lực của học sinh. Sách giáo khoa định hướng về phương pháp giảng dạy và cách thức kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục. Nội dung và hình thức sách giáo khoa không mang định kiến dân tộc, tôn giáo, nghề nghiệp, giới, lứa tuổi và địa vị xã hội... Mỗi môn học có một hoặc một số sách giáo khoa; thực hiện xã hội hóa việc biên soạn sách giáo khoa.

Sau khi Bộ GDĐT ban hành Thông tư số 33 và CT GDPT tổng thể, chương trình các môn học và hoạt động giáo dục; các nhà xuất bản đã chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức biên soạn sách giáo khoa. Từ kết quả thẩm định của Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa, 46 bộ sách giáo khoa lớp 1 của đầy đủ các môn học và hoạt động giáo dục đã được Bộ trưởng Bộ GDĐT phê duyệt cho phép sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông, kịp tiến độ triển khai CT GDPT.  

“Giờ chúng ta phải chuẩn bị tiếp sách giáo khoa cho lớp 2 và lớp 6 để phê duyệt, lựa chọn, in ấn, phát hành kịp tiến độ áp dụng CT GDPT mới cho hai lớp học này vào năm học 2021-2022”, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ nói.

Hội đồng thẩm định tác động quan trọng đến chất lượng SGK

Hiện nay, các tổ chức cá nhân đã cơ bản hoàn thiện bản mẫu sách giáo khoa lớp 6. Theo chức năng nhiệm vụ, Bộ GDĐT sẽ thành lập các Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa và tổ chức thực hiện công việc này. Chất lượng thành viên Hội đồng quyết định quan trọng chất lượng hoạt động thẩm định sách giáo khoa, theo đó là chất lượng các sách giáo khoa. Do đó, việc tổ chức tập huấn cho ứng viên hội đồng hiểu rõ các nội dung, quy định, tiêu chí… trong thẩm định sách giáo khoa là vô cùng cần thiết. 

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ phát biểu tại tập huấn

Nhấn mạnh vai trò quan trọng của Hội đồng thẩm định sách giáo khoa, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ lưu ý thành viên Hội đồng cần làm tốt một số việc. Cụ thể, thành viên cần nắm chắc từ nội dung, mục tiêu, yêu cầu cần đạt của CT GDPT tổng thể, chương trình môn học và hoạt động giáo dục mình tham gia thẩm định để đánh giá được sách giáo khoa nào cụ thể hoá được chương trình GDPT. Quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo thẩm định, quy trình thẩm định sách giáo khoa theo Thông tư 33 và các luật khác có liên quan, cũng cần hiểu rõ để thực hiện đúng.

“Việc thẩm định sách cần được thực hiện một cách cẩn trọng, chi tiết từng bản mẫu, chú ý từ nội dung, ngôn ngữ, tới hình thức thể hiện. Thông tư 33 đưa ra 5 tiêu chuẩn, 13 tiêu chí, và Bộ GDĐT đã cụ thể thành 40 chỉ báo. Các thầy cô cần nắm chắc, bám sát các tiêu chuẩn, tiêu chí, các chí báo này để thẩm định sách giáo khoa đúng quy định, đảm bảo chất lượng”, Thứ trưởng nói, đồng thời đề nghị Hội đồng nêu cao trách nhiệm chuyên môn, trách nhiệm giải trình trước xã hội khi có các vấn đề phát sinh liên quan đến thẩm định sách giáo khoa.

Sau chương trình tập huấn, trên cơ sở thực tế và các điều kiện khác, Bộ GDĐT sẽ có quyết định chính thức việc thành lập các Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa.

Trung tâm Truyền thông Giáo dục

In trang