Lịch phát sóng dạy học trên truyền hình VTV7 (Từ ngày 06/7 đến 11/7/2020)

Để thuận lợi cho các địa phương thông tin tới giáo viên và học sinh Kế hoạch phát sóng Chương trình dạy học trên truyền hình VTV7, Vụ Giáo dục Trung học gửi các Sở GDĐT lịch phát sóng dạy học kèm nội dung bài học.

Nội dung chi tiết trong file đính kèm./.

Vụ Giáo dục Trung học

In trang
File đính kèm