Lịch phát sóng dạy học trên truyền hình VTV7 (Từ ngày 13/4 tới 18/4/2020)

Để thuận lợi cho các địa phương thông tin tới giáo viên và học sinh Kế hoạch phát sóng Chương trình dạy học trên truyền hình VTV7, Vụ Giáo dục Trung học gửi các Sở GDĐT lịch phát sóng dạy học kèm nội dung bài học (trong file gửi kèm).

Vụ Giáo dục Trung học

File đính kèm