Triển khai kế hoạch phát sóng của Chương trình dạy học trên truyền hình

Nhằm hỗ trợ học sinh cả nước trong thời gian học tập ở nhà để phòng, chống dịch Covid-19, ngày 10/4/2020, Vụ Giáo dục Trung học (Bộ GDĐT) đã gửi Thư công tác tới các sở GDĐT, Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu về việc tổ chức hiệu quả việc dạy học trên truyền hình.

Cụ thể, công văn nêu rõ, Bộ GDĐT đề nghị các Sở GDĐT triển khai thông báo rộng rãi kế hoạch phát sóng của Chương trình dạy học trên truyền hình để giáo viên, học sinh và gia đình học sinh được biết. Vào ngày Thứ 6 hàng tuần, Bộ GDĐT sẽ thông báo kế hoạch phát sóng tuần kế tiếp tại Cổng thông tin của Bộ GDĐT (www.moet.gov.vn);

Phối hợp với Đài Truyền hình địa phương ưu tiên tiếp sóng hoặc phát lại các kênh dạy học của Đài Truyền hình Việt Nam theo khung thời gian phù hợp với các đối tượng học sinh;

Yêu cầu các cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch dạy học để giáo viên chủ động tương tác được với học sinh và gia đình học sinh trong việc giao nhiệm vụ học tập cho học sinh trước khi phát sóng và thu lại kết quả học tập sau khi học sinh học trên truyền hình;

Tổ chức kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở giáo dục về việc xây dựng kế hoạch dạy học để đảm bảo “tạm dừng đến trường nhưng không dừng việc học”.

Lịch phát sóng của Tuần từ 13/4 đến 18/4/2020 như sau:

Vụ Giáo dục Trung học

File đính kèm