Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Tìm thấy: 3 văn bản
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
01/2020/TT-BGDĐT Thông tư hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ cở giáo dục phổ thông
30/01/2020
22/2016/TT-BGDĐT Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
22/09/2016
30/2014/TT-BGDĐT Thông tư ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học
28/08/2014