Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Tìm thấy: 15 văn bản
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
106/TB-BGDĐT Thông báo về việc tổ chức thẩm định sách giáo khoa lớp 1
24/02/2020
180/QĐ-BGDĐT Quyết định Phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 1 môn Tiếng Anh sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông
20/01/2020
899/TB-BGDĐT Thông báo về việc tổ chức thẩm định sách giáo khoa lớp 1
27/08/2019
3869/BGDĐT-GDTH Về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2019-2020
26/08/2019
3866/BGDĐT-GDTH Về việc hướng dẫn chuẩn bị tổ chức dạy học đối với lớp 1 năm học 2020-2021
26/08/2019
3539/BGDĐT-GDTH Về việc hướng dẫn tổ chức dạy học môn Tin học và tổ chức hoạt động giáo dục tin học cấp Tiểu học năm học 2019-2020
19/08/2019
3536/BGDĐT-GDTH Về việc Biên soạn, thẩm định nội dung giáo dục của địa phương cấp tiểu học trong Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 và tổ chức thực hiện từ năm học 2020-2021
19/08/2019
3535/BGDĐT-GDTH Về việc Hướng dẫn thực hiện nội dung Hoạt động trải nghiệm cấp tiểu học trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018 từ năm học 2020-2021
19/08/2019
543/TB-BGDĐT Thông báo về việc tổ chức thẩm định sách giáo khoa lớp 1
24/06/2019
1463/QĐ-BGDĐT Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện "Đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng giai đoạn 2018-2025"
28/05/2019
6248/BGDĐT-VP Công văn số 6248/BGDĐT-VP về việc tập huấn nâng cao năng lực ra đề kiểm tra định kì theo Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT
22/12/2016
5250/BGDĐT-GDTH Công văn số 5250/BGDĐT-GDTH về việc triển khai tập huấn đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT
21/10/2016
03/VBHN-BGDĐT Văn bản hợp nhất thông tư 22 và thông tư 30 về đánh giá học sinh tiểu học
28/09/2016