Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Tìm thấy: 9 văn bản
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
899/TB-BGDĐT Thông báo về việc tổ chức thẩm định sách giáo khoa lớp 1
27/08/2019
3869/BGDĐT-GDTH Về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2019-2020
26/08/2019
543/TB-BGDĐT Thông báo về việc tổ chức thẩm định sách giáo khoa lớp 1
24/06/2019
1463/QĐ-BGDĐT Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện "Đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng giai đoạn 2018-2025"
28/05/2019
6248/BGDĐT-VP Công văn số 6248/BGDĐT-VP về việc tập huấn nâng cao năng lực ra đề kiểm tra định kì theo Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT
22/12/2016
5250/BGDĐT-GDTH Công văn số 5250/BGDĐT-GDTH về việc triển khai tập huấn đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT
21/10/2016
03/VBHN-BGDĐT Văn bản hợp nhất thông tư 22 và thông tư 30 về đánh giá học sinh tiểu học
28/09/2016
4304/BGDĐT-GDTH Công văn số 4304/BGDĐT-GDTH về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTH năm học 2016-2017
31/08/2016
431/QĐ-BGDĐT Quyết định điều lệ giải Bóng đá Hội khoẻ Phù Đổng học sinh Tiểu học và Trung học cơ sở toàn quốc Cúp Milo lần thứ XI - 2013
01/02/2013