Tập huấn công tác quản trị chất lượng giáo dục

Ngày 20/10, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức khai mạc chương trình tập huấn và chuyển giao tài liệu bồi dưỡng cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông về “Quản trị chất lượng giáo dục trường tiểu học/THCS/THPT”, cho hơn 110 giảng viên quản lý giáo dục chủ chốt của 8 trường sư phạm tham gia chương trình ETEP và Trường Đại học Cần Thơ, Trường Đại học Hùng Vương. Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ, cùng lãnh đạo các Vụ Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Trung học, Cục Quản lý chất lượng tham dự.

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ phát biểu tại lễ khai mạc

Phát biểu tại đây, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ nhấn mạnh nội dung tập huấn công tác Quản trị chất lượng giáo dục cho giảng viên quản lý giáo dục chủ chốt có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và thực hiện chủ trương đổi mới căn bản toàn diện giáo dục, đào tạo.

Theo Thứ trưởng, để hình thành và phát triển chất lượng giáo dục cần tiếp cận theo quá trình từ đầu vào đến đào tạo và đầu ra, đồng thời quan tâm tới các thành tố tạo nên chất lượng. Do đó, cần nhận diện được thành tố nào ảnh hưởng đến chất lượng để quan tâm đầu tư, cũng như thực hiện tốt từng bước trong quá trình hình thành chất lượng.

Trong 3 cấp độ quản trị chất lượng, Thứ trưởng cho biết cấp độ 1 - kiểm soát chất lượng là theo hướng quản lý chất lượng đầu ra. Cấp độ 2 về bảo đảm chất lượng, Bộ GDĐT đã ban hành các Thông tư 17, 18, 19 quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia các cơ sở giáo dục từ mầm non đến THPT để nhà trường triển khai thực hiện. Cấp độ cuối cùng về cải tiến chất lượng thì người quản trị không chỉ là Hiệu trưởng mà từng cán bộ, giáo viên, nhân viên đều tác động đến quá trình cải tiến này và có trách nhiệm tham gia, hình thành văn hoá chất lượng trong trường học.

Với tính chất quan trọng của công tác quản trị chất lượng trong trường học, Bộ GDĐT thông qua chương trình ETEP đã xây dựng một modul riêng về nội dung này. Thực tế, các nội dung bồi dưỡng cho cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông trước đây, như Quản trị hoạt động dạy học/giáo dục, Quản trị nhân sự/tài chính/cơ sở vật chất trong trường học, đều hướng tới mục tiêu chung duy nhất là nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo của nhà trường. Vì thế, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ nhấn mạnh yêu cầu cần đặc biệt quan tâm, làm tốt công tác bồi dưỡng Quản trị chất lượng giáo dục trường học cho cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán, đại trà.

Thông qua quá trình bồi dưỡng cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán và hỗ trợ cán bộ quản lý đại trà tự bồi dưỡng, giảng viên sẽ truyền tải tinh thần, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc quản lý chất lượng. Mục tiêu cuối cùng là giúp các cán bộ quản lý trường phổ thông nắm được kiến thức cơ bản về công tác quản trị chất lượng, phân tích được các thành tố tác động tới việc hình thành và nâng chất lượng giáo dục, cũng như xác định được trách nhiệm của mình trong công tác quản lý giáo dục. Đây là một trong các nhiệm vụ rất quan trọng, giúp các nhà trường làm tốt công tác quản trị chất lượng giáo dục đào tạo.

Tại khai mạc khoá tập huấn, đại diện lãnh đạo Vụ Giáo dục Trung học và Cục Quản lý chất lượng cũng trao đổi chuyên sâu về công tác kiểm định chất lượng trường phổ thông và như những đổi mới trong công tác quản trị hoạt động dạy học/giáo dục để đảm bảo được mục tiêu chất lượng của việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông.

3 ngày tập huấn về Quản trị chất lượng giáo dục trường học, giảng viên quản lý giáo dục chủ chốt sẽ được hướng dẫn những nội dung trọng tâm của modul bồi dưỡng, thảo luận về cách sử dụng tài liệu, tổ chức các hoạt động học tập thông qua qua lớp học ảo, và trao đổi, giải đáp các tình huống thực tế phát sinh. Kết thúc chương trình, các trường ETEP sẽ triển khai tập huấn cho giảng viên quản lý chủ chốt cấp trường và tiến hành bồi dưỡng cho cán bộ quản lý cơ sỏ giáo dục phổ thông cốt cán vào tháng 11/2021.

Trung tâm Truyền thông Giáo dục

In trang