Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Tìm thấy: 9 văn bản
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
4301/BGDĐT-GDTX Về việc xây dựng và phát triển tài nguyên giáo dục mở
20/09/2019
3920/BGDĐT-GDTX Về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 đối với GDTX
30/08/2019
4200/BGDĐT-GDTX Về việc viết báo chia sẻ kinh nghiệm tại Hội nghị tập huấn tăng cường năng lực cán bộ quản lý TTHTCĐ
13/09/2018
3846/BGDĐT-GDTX Về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 đối với giáo dục thường xuyên
28/08/2018
1838/BGDĐT-GDTX Về việc tăng cường quản lý đối với các trung tâm ngoại ngữ, tin học
09/05/2018
162/BGDĐT-GDTX Công văn số 162/BGDĐT-GDTX về việc thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp với Hội Khuyến học Việt Nam
18/01/2017
6078/BGDĐT-GDTX Công văn số 6078/BGDĐT-GDTX về việc tăng cường quản lý trong việc tổ chức thi, cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT
13/12/2016
4309/BGDĐT-GDTX Công văn số 4309/BGDĐT-GDTX về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 đối với GDTX
01/09/2016
1955/QĐ-BGDĐT Quyết định ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2014-2015 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
30/05/2014