Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Tìm thấy: 10 văn bản
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
549/QĐ-BGDĐT Quyết định Thành lập Ban tổ chức và Tổ thư ký giúp việc Ban Tổ chức cuộc thi "Biên soạn sách, tài liệu dạy và học tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài"
27/02/2020
4301/BGDĐT-GDTX Về việc xây dựng và phát triển tài nguyên giáo dục mở
20/09/2019
3920/BGDĐT-GDTX Về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 đối với GDTX
30/08/2019
4200/BGDĐT-GDTX Về việc viết báo chia sẻ kinh nghiệm tại Hội nghị tập huấn tăng cường năng lực cán bộ quản lý TTHTCĐ
13/09/2018
3846/BGDĐT-GDTX Về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 đối với giáo dục thường xuyên
28/08/2018
1838/BGDĐT-GDTX Về việc tăng cường quản lý đối với các trung tâm ngoại ngữ, tin học
09/05/2018
162/BGDĐT-GDTX Công văn số 162/BGDĐT-GDTX về việc thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp với Hội Khuyến học Việt Nam
18/01/2017
6078/BGDĐT-GDTX Công văn số 6078/BGDĐT-GDTX về việc tăng cường quản lý trong việc tổ chức thi, cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT
13/12/2016
4309/BGDĐT-GDTX Công văn số 4309/BGDĐT-GDTX về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 đối với GDTX
01/09/2016
1955/QĐ-BGDĐT Quyết định ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2014-2015 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
30/05/2014