Trường đại học với việc xây dựng tài nguyên giáo dục mở đáp ứng yêu cầu học tập suốt đời

Ngày 23/8/2019, tại TPHCM, Bộ GDĐT phối hợp với Hội khuyến học Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học “Vai trò của trường Đại học với việc xây dựng tài nguyên giáo dục mở, đáp ứng yêu cầu và nhu cầu học tập suốt đời của người lớn”.

Hội thảo có sự tham gia của Nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan; Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Hữu Độ; gần 300 nhà quản lý, nhà khoa học, giảng viên, sinh viên, doanh nghiệp của khu vực phía Nam. Đây là sự kiện tiếp nối của Hội thảo được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 4/6/2019.


GS.TS. Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Hội khuyến học Việt Nam phát biểu tại hội thảo

Phát biểu khai mạc Hội thảo, GS.TS. Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Hội khuyến học Việt Nam khẳng định, học tập suốt đời (HTSĐ) là một trong những trụ cột phát triển nguồn tài nguyên con người. Xây dựng Việt Nam thành một quốc gia của những người HTSĐ là một trong những mục tiêu giáo dục có tầm quan trọng hàng đầu trong bối cảnh hội nhập và cách mạng công nghiệp 4.0. Muốn đạt được mục tiêu đó, giáo dục phải chuyển mình theo hướng mở, liên thông và các trường đại học phải đảm nhiệm sứ mệnh tiên phong trong nhiệm vụ này. Theo Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, đây chính là thời điểm mà các trường đại học của Việt Nam phải thể hiện vai trò và trách nhiệm của mình đối với quốc gia, thực hiện tốt chức năng dịch vụ công đồng nhằm cung ứng các cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người.

Các vấn đề chính được các đại biểu tập trung trao đổi tại Hội thảo bao gồm: các điều kiện cần có (chính sách, nhân lực, tài lực, vật lực) để xây dựng nền giáo dục mở và xây dựng tài nguyên giáo dục mở (TNGDM) ở các trường đại học theo tinh thần Nghị quyết 29-NQ/TW; những khó khăn, vướng mắc hiện đang tồn tại và giải pháp tháo gỡ các rào cản; trách nhiệm của các cơ quan quản lý giáo dục và trường đại học trong việc xây dựng TNGDM; từ đó đề xuất, kiến nghị về cơ chế, chính sách thúc đẩy sự phối hợp xây dựng, khai thác TNGDM giữa các trường đại học và hệ thống cơ sở giáo dục thường xuyên.


Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Hữu Độ phát biểu kết luận hội thảo

Phát biểu kết luận hội thảo, Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Hữu Độ cho rằng, xây dựng TNGDM là nhiệm vụ cần thiết nhưng không hề dễ dàng, cần có chiến lược tổng thể, lâu dài, với sự vào cuộc quyết liệt của tất cả các bên liên quan. Trong thời gian tới, Bộ GDĐT sẽ xây dựng cơ chế, chính sách liên quan để thúc đẩy xây dựng và chia sẻ TNGDM tại Việt Nam; đồng thời nhấn mạnh các trường đại học phải tự phải nâng cao năng lực và nhận thức, coi việc tham gia xây dựng và chia sẻ học liệu mở là một trong những nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn tới.

Theo Thứ trưởng, hội thảo có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy sự tham gia của các trường đại học thực hiện chức năng dịch vụ cộng đồng, nhằm cung ứng các cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người, đặc biệt là đối tượng người lớn; góp phần thực hiện nhiệm vụ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quốc gia, đồng thời góp phần san bằng khoảng cách hiện nay về nguồn nhân lực chất lượng cao, vốn vẫn có khuynh hướng tập trung ở các thành phố lớn và tại các đại học lớn. Trường đại học xây dựng TNGDM là một bước đi cần thiết để thực hiện một nền giáo dục chia sẻ. Tri thức càng được chia sẻ, bồi đắp thì tài nguyên giáo dục càng phát triển và bền vững, góp phần đưa nền giáo dục trở thành một nền giáo dục suốt đời theo đúng nghĩa.

Vụ Giáo dục Thường xuyên