• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 13/09/2018

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành công văn Về việc viết báo chia sẻ kinh nghiệm tại Hội nghị tập huấn tăng cường năng lực cán bộ quản lý TTHTCĐ.

Cổng TTĐT kính gửi Các sở giáo dục và đào tạo để theo dõi, thực hiện.

Nội dung chi tiết xem trong file gửi kèm.

Trân trọng./.

  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 13/09/2018
Về việc viết báo chia sẻ kinh nghiệm tại Hội nghị tập huấn tăng cường năng lực cán bộ quản lý TTHTCĐ
Số ký hiệu 4200/BGDĐT-GDTX Ngày ban hành 13/09/2018
Loại văn bản Công văn Lĩnh vực văn bản Giáo dục thường xuyên
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...