• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 28/08/2018

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành văn bản về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 đối với giáo dục thường xuyên.

Cổng Thông tin điện tử kính gửi các sở giáo dục và đào tạo, Cục nhà trường - Bộ Quốc phòng để phối hợp triển khai thực hiện.

Nội dung chi tiết xem trong file gửi kèm.

Trân trọng.

  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 28/08/2018
Về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 đối với giáo dục thường xuyên
Số ký hiệu 3846/BGDĐT-GDTX Ngày ban hành 28/08/2018
Loại văn bản Công văn Lĩnh vực văn bản Giáo dục thường xuyên
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...