Bộ GDĐT sẵn sàng phối hợp tổ chức các hoạt động khuyến học, khuyến tài

Ngày 30/11, Hội Khuyến học Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết “Đề án đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” theo Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (Đề án 281). Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Bộ GDĐT Phùng Xuân Nhạ tham dự Hội nghị.

Xây dựng xã hội học tập là chiến lược phát triển bền vững

Được phê duyệt năm 2014, Đề án 281 nhằm đẩy mạnh các hoạt động học tập thường xuyên, học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng thông qua việc xây dựng và triển khai các mô hình: Gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập và đơn vị học tập, góp phần xây dựng xã hội học tập từ cơ sở.

Quang cảnh Hội nghị

GS.TS Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Hội Khuyến học cho biết, sau 5 năm thực hiện đại trà Đề án 281, chỉ tiêu phấn đấu về các mô hình học tập của các địa phương đều đạt và vượt so với mục tiêu đề ra. Thông qua Đề án, công tác khuyến học, khuyến tài đã lan tỏa đến từng người dân, gia đình, thôn bản, cơ quan, đơn vị...

Hệ thống Trung tâm học tập cộng đồng ngày càng phát triển phủ kín gần 100% xã, phường, số lượt người đến tham gia học ngày càng nhiều. Đến nay trong cả nước đã có trên 11.000 trung tâm, bình quân mỗi năm có gần 20 triệu lượt người đến tham gia học tập.

Biểu dương những nỗ lực của Hội Khuyến học Việt Nam trong thực hiện Đề án 281, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam nhận định: Giáo dục có được ngày hôm nay có sự đóng góp tích cực của hệ thống khuyến học cả nước và sự đồng tình của nhân dân trong việc hưởng ứng tham gia xây dựng các mô hình học tập.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập, Phó Thủ tướng cho hay, từ khi lập nước đến giờ, đẩy mạnh học tập đã luôn nằm trong tư tưởng lãnh đạo của Đảng, của Bác Hồ.

Tinh thần hiếu học của dân tộc Việt Nam là biểu tượng của xã hội học tập, không chỉ phù hợp truyền thống đất nước mà còn phù hợp với xu thế của thế giới. Các quốc gia trên thế giới đều nhấn mạnh việc đẩy mạnh phát triển đất nước nhờ nguồn lực con người, nhờ học và học tập suốt đời.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam phát biểu tại Hội nghị

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định, các kết quả không chỉ là số liệu của gia đình, dòng họ, cộng đồng học tập… mà còn là kênh thăm dò ý kiến của nhân dân về gia đình, dòng họ, cộng đồng, xã hội học tập trong nhân dân. Nhân dân đều đánh giá Đề án 281 nếu tiếp tục thực hiện không chỉ giúp cho đất nước phát triển mà còn giúp đoàn kết tình làng, nghĩa xóm, cộng đồng và trật tự an toàn trên địa bàn tốt hơn.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cũng đặt vấn đề băn khoăn về thực trạng, các vùng rất khó khăn dường như lại đạt chỉ tiêu cao hơn các vùng có điều kiện ít khó khăn hơn. Đây là câu hỏi mà giai đoạn tới phải xem xét, điều chỉnh, quán triệt.

Phó Thủ tướng yêu cầu phải tiếp tục phát triển mạnh hơn nữa phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Bởi lẽ, việc xây dựng xã hội học tập không phải là việc riêng của Bộ GDĐT và Hội Khuyến học Việt Nam mà là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Giai đoạn 2021-2025, cùng với việc tiếp tục triển khai phong trào học tập suốt đời, Hội Khuyến học Việt Nam xây dựng Đề án mô hình công dân học tập và xã hội học tập.

Học tập thường xuyên để đáp ứng xã hội chuyển đổi số

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ GDĐT Phùng Xuân Nhạ khẳng định, thời gian qua, dù còn nhiều khó khăn nhưng các cấp Hội khuyến học Việt Nam đã nỗ lực triển khai nhiều chương trình, hoạt động và đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Bộ GDĐT luôn trân trọng kết quả đã đạt được của Hội Khuyến học Việt Nam, đặc biệt là những tấm gương tâm huyết về công tác này.

Bộ trưởng khẳng định, Bộ GDĐT luôn lắng nghe và mong muốn ngày càng nhận được nhiều ý kiến đóng góp của cán bộ làm công tác khuyến học, khuyến tài đối với sự nghiệp GDĐT. Đồng thời, sẵn sàng tiếp tục phối hợp với Trung ương Hội Khuyến học tổ chức các hoạt động khuyến học, khuyến tài có chất lượng.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ phát biểu tại Hội nghị

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho biết, xây dựng và triển khai mô hình “công dân học tập” trong các trường đại học đang được Bộ tích cực triển khai. Đồng thời, chú trọng xây dựng hệ thống giáo dục thường xuyên có tính liên thông, mở đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của người dân; tích cực tham gia xây dựng tài nguyên mở.

Trao đổi về xây dựng tài nguyên mở, Bộ trưởng khẳng định, Bộ sẽ tích cực tham gia nội dung này. Việc tổ chức học tập thường xuyên của các loại hình cán bộ, công chức, viên chức không chỉ nhằm mục đích lấy chứng chỉ mà điều quan trọng là nâng cao kiến thức và trình độ, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội chuyển đổi số.

Theo báo cáo tổng kết Đề án 281, một điểm nổi bật trong quá trình thực hiện Đề án 281 là nhận thức rõ vai trò quan trọng có tính quyết định của các trường đại học đối với việc học tập của người lớn, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đã phối hợp với Bộ GDĐT tổ chức 7 cuộc Hội thảo khoa học ở cả 2 miền Nam , Bắc. Các Hội thảo nhằm thảo luận về các vấn đề: Vai trò các trường Đại học với việc học tập suốt đời của người lớn, việc đào tạo theo hướng mở và xây dựng tài nguyên giáo dục mở thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW về "Đổi mới căn bản và toàn diện Giáo dục và Đào tạo".

Qua các cuộc Hội thảo, Bộ GDĐT đã có văn bản chỉ đạo cụ thể các trường thực hiện đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo theo hướng mở, trên cơ sở nguồn tài nguyên giáo dục mở được nhà trường xây dựng.

Theo đó, vai trò của các trường đại học với xây dựng xã hội học tập đã được nâng lên. Các trường đại học không chỉ phục vụ cho đối tượng như trước đây mà phạm vi, đối tượng phục vụ là toàn thể nhân dân theo hướng "cần gì học nấy", học không cần chứng chỉ, bằng cấp.

Trung tâm Truyền thông Giáo dục

In trang