Trao quyết định điều động, bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Giáo dục Thường xuyên

Ngày 30/11, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ đã trao quyết định điều động và bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Giáo dục Thường xuyên cho TS Hoàng Đức Minh.

Theo quyết định điều động và bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Giáo dục Thường xuyên, TS Hoàng Đức Minh, Chuyên viên cao cấp, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, đến công tác tại Vụ Giáo dục Thường Xuyên, giữ chức vụ Vụ trưởng.

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ trao quyết định cho TS Hoàng Đức Minh

Phát biểu tại lễ trao quyết định, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ đánh giá cao những đóng góp của TS Hoàng Đức Minh qua 2 nhiệm kỳ tại Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, đồng thời chúc mừng TS Hoàng Đức Minh trên cương vị mới là Vụ trưởng Vụ Giáo dục Thường xuyên.

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ cho biết, theo Luật Giáo dục, Vụ Giáo dục Thường xuyên thực  hiện 4 nhiệm vụ quan trọng, đó là: Chương trình xóa mù chữ; Chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu của người học, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ; Chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực nghề nghiệp; Chương trình giáo dục thuộc chương trình để cấp văn bằng của hệ thống giáo dục.

Thứ trưởng tin tưởng, với kinh nghiệm và kiến thức lâu năm hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đồng chí Hoàng Đức Minh sẽ phát huy hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đưa hoạt động giáo dục thường xuyên gặt hái những thành công mới.

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ, lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ GDĐT chúc mừng TS Hoàng Đức Minh

Cảm ơn lãnh đạo Bộ GDĐT đã tin tưởng, giao nhiệm vụ tại Vụ Giáo dục Thường xuyên, tân Vụ trưởng Hoàng Đức Minh hứa sẽ cùng đồng nghiệp đồng lòng, đoàn kết và hoàn thành nhiệm vụ được lãnh đạo Bộ giao.

Trước khi nhận nhiệm vụ Vụ trưởng Vụ Giáo dục Thường xuyên, TS Hoàng Đức Minh giữ cương vị Bí thư Chi bộ, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (Bộ GDĐT) từ 11/2010-11/2020.

Trung tâm Truyền thông Giáo dục

In trang