Bổ nhiệm Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Thường xuyên

Ngày 25/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức lễ trao quyết định bổ nhiệm Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Thường xuyên cho ông Nguyễn Xuân Thủy. Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ dự và trao quyết định bổ nhiệm.

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ trao quyết định bổ nhiệm cho tân Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Thường xuyên

Trước đó, Bộ trưởng Bộ GDĐT đã ký quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Thuỷ, chuyên viên Vụ Giáo dục Thường xuyên giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Thường xuyên từ ngày 14/8/2020. Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.

Phát biểu chúc mừng ông Nguyễn Xuân Thủy được tín nhiệm giao nhiệm vụ Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Thường xuyên, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ khẳng định, đây vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm với tân Phó Vụ trưởng.

Lãnh đạo Bộ GDĐT, cán bộ Vụ Giáo dục Thường xuyên chúc mừng tân Phó Vụ trưởng

Thứ trưởng nhấn mạnh, Luật Giáo dục 2019 được thông qua và chính thức có hiệu lực đã trao cho giáo dục thường xuyên thêm nhiều chức năng, nhiệm vụ, phạm vi và sứ mệnh mới. Đây vừa là thách thức, vừa là vận hội của ngành, đòi hỏi tư duy chiến lược cũng như tầm nhìn mới để giáo dục thường xuyên có thể phát triển xứng tầm và đáp ứng những yêu cầu đặt ra.

Thứ trưởng tin tưởng, trên cương vị mới, tân Phó Vụ trưởng Nguyễn Xuân Thủy sẽ tiếp tục nêu cao vai trò, trách nhiệm, sự gương mẫu và nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, giữ vững truyền thống đoàn kết, quy tụ sức mạnh tập thể, quyết liệt cùng tập thể lãnh đạo Vụ nêu cao tinh thần chủ động, tích cực đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm để hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Vụ Giáo dục Thường xuyên

In trang