Thúc đẩy học tập suốt đời tại các quốc gia khu vực Châu Á – Thái Bình Dương

Trong hai ngày 11-12/7, Văn phòng khu vực UNESCO Bangkok đã tổ chức hội thảo ra mắt khóa học trực tuyến mới về Trung tâm học tập cộng đồng và học tập suốt đời ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương tại Bangkok, Thái Lan.

Tham dự Hội thảo có 50 đại diện là những nhà hoạch định chính sách, chuyên gia đến từ các Bộ Giáo dục, trường đại học và tổ chức phi chính phủ từ 12 quốc gia trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương gồm: Bangladesh, Bhutan, Căm-pu-chia, Indonesia, Nhật Bản, Lào, Maldives, Malaysia, Myanmar, Sri-Lanka, Thái Lan và Việt Nam.

Tham gia khóa học, các học viên được cung cấp các kiến thức cốt lõi nhất về Trung tâm học tập cộng đồng và học tập suốt đời. Các chủ đề chính bao gồm: khái niệm cơ bản về học tập suốt đời, cách tạo ra sự lãnh đạo và quản trị hiệu quả, tài trợ cho giáo dục người lớn, các vấn đề và giải pháp cho người học có nhu cầu khác nhau, và các chương trình tương đương/ khung bằng cấp quốc gia....

11 module của khóa học được trình bày thành những bài giảng dài 30 phút với hơn 30 video hoạt hình ngắn, bài học thực tế có tính tương tác cao và hàng trăm liên kết tới các nguồn tài nguyên liên quan. 

Trong hai ngày diễn ra Hội thảo, các đại biểu có cơ hội trực tiếp tham gia trải nghiệm 8 trong số 11 mô-đun của Khóa học. Thông qua đó, các đại biểu có cơ hội chia sẻ về những chính sách và thực tiễn triển khai Trung tâm học tập cộng đồng và học tập suốt đời tại mỗi nước; cách huy động nguồn lực; quy trình giám sát, đánh giá tác động cũng như những thuận lợi và  thách thức mang tính đặc thù của mỗi quốc gia. Các đại biểu cũng có những ý kiến đóng góp giúp UNESCO Bangkok cải thiện và nâng cao chất lượng của khóa học trực tuyến.


Bà Vũ Thị Tú Anh, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ GDTX phát biểu tại Hội thảo

Tại phiên bế mạc hội thảo, PGS.TS. Vũ Thị Tú Anh - Phó Vụ trưởng Phụ trách Vụ Giáo dục thường xuyên thay mặt cho đoàn đại biểu Việt Nam có những đánh giá tích cực về vai trò và tác động của Khóa học đối với việc thúc đẩy Trung tâm học tập cộng đồng và học tập suốt đời tại các quốc gia trong khu vực. Hiện nay, số lượng của các trung tâm học tập cộng đồng của Việt Nam đã được kiện toàn ở hầu hết các xã, nhiều trung tâm hoạt động có hiệu quả. Tuy nhiên, chất lượng hoạt động của các trung tâm không đồng đều, còn một số hạn chế. Tham gia khóa học trực tuyến này chính là cơ hội tốt để các trung tâm nâng cao hiệu quả hoạt động của mình.

Phó Vụ trưởng Phụ trách Vũ Thị Tú Anh cũng cho rằng hội thảo là cơ hội quý báu để những người làm chính sách và các chuyên gia gặp gỡ, trao đổi, kết nối và huy động các nguồn lực quốc tế để cùng đạt được mục tiêu thứ 4 của Liên hợp quốc về phát triển bền vững. 

Khóa học trực tuyến về Trung tâm học tập cộng đồng và học tập suốt đời là sáng kiến của UNESCO Bangkok nhằm hỗ trợ các quốc gia trong khu vực thúc đẩy giáo dục người lớn và học tập suốt đời góp phần đạt được Mục tiêu thứ 4 về phát triển bền vững.

Với sự hỗ trợ của chính phủ Nhật Bản, đóng góp chuyên môn của các chuyên gia quốc tế, cùng với việc tham khảo các ấn phẩm và nghiên cứu liên quan trong 20 năm qua, UNESCO Bangkok đã phát triển nội dung khóa học thành 11 module phản ánh các vấn  đề cốt lõi nhất của Trung tâm học tập cộng đồng và học tập suốt đời.

Vụ Giáo dục thường xuyên