Nâng cao năng lực cho cán bộ, giáo viên về giáo dục đặc biệt

Nằm trong chương trình hợp tác hằng năm với Sở Giáo dục Geoyongsanam (Hàn Quốc), Vụ Giáo dục thường xuyên tổ chức khóa tập huấn về Giáo dục đặc biệt cho cán bộ, giáo viên đang công tác, giảng dạy trong lĩnh vực giáo dục đặc biệt. Đây là năm thứ 2 Vụ Giáo dục thường xuyên tổ chức khóa tập huấn này.

Khóa tập huấn diễn ra tại TT GDNN-GDTX Thanh Xuân, Hà Nội từ ngày 22 đến ngày 27/7/2019 do các giảng viên của Viện Giáo dục đặc biệt Geoyongsanam trực tiếp giảng dạy và cấp chứng chỉ hoàn thành khóa tập huấn. Tham dự lớp tập huấn có 55 cán bô, giáo viên đang công tác, giảng dạy trong lĩnh vực giáo dục đặc biệt tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên trên toàn quốc.

Với thời lượng 30 tiết, khóa tập huấn sử dụng nhiều phương pháp dạy học tích cực như: làm việc nhóm, trò chơi, trải nghiệm… Các giảng viên tập trung trao đổi những chủ đề chính như: Giáo dục hòa nhập và Giáo dục chuyên biệt; sử dụng thiết bị hỗ trợ và giáo dục thông minh dành cho trẻ khuyết tật; âm nhạc, quá trình đào tạo và phương pháp giảng dạy học tập thực tế; phương pháp giáo dục dành cho học sinh khuyết tật trí tuệ; phương pháp giáo dục học sinh khiếm thị; phương pháp giáo dục học sinh khiếm thính; phương pháp giáo dục dành cho học sinh khuyết tật thể chất; âm nhạc với giáo dục học sinh khuyết tật.

Thông qua lớp tập huấn, các học viên mong đợi sẽ được tiếp cận những cách đánh giá, những phương pháp giáo dục khoa học, hiện đại trong lĩnh vực giáo dục đặc việt, từ đó, vận dụng hieeuh quả vào thực tiễn giáo dục đặc biệt của Việt Nam.

Vụ Giáo dục Thường xuyên