Đề xuất xây dựng chương trình xóa mù chữ phù hợp chương trình giáo dục phổ thông mới

Tại hội thảo “Đề xuất xây dựng chương trình xóa mù chữ theo chương trình giáo dục phổ thông mới” do Bộ GD&ĐT tổ chức đầu tháng 6/2019 tại hai tỉnh Yên Bái và Đăk Lăk, các ý kiến đều đồng thuận rằng cần đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá trong giáo dục xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ, để đáp ứng yêu cầu phát triển năng lực, phẩm chất cho người học.

Quang cảnh Hội thảo

Tham dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), đại diện cán bộ quản lý và giáo viên trực tiếp dạy xóa mù chữ ở một số tỉnh miền núi phía Bắc và các tỉnh khu vực Tây Nguyên. Trên cơ sở phân tích kết quả khảo sát và tham luận của các địa phương, hội thảo đã đánh giá thực trạng công tác xóa mù chữ, thực hiện chương trình xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ.

Hiện nay, đối tượng xóa mù chữ chủ yếu là học viên độ tuổi từ 36 đến 60 với đặc điểm tâm sinh lý, nhu cầu, động cơ, điều kiện và khả năng học tập khác biệt. Do đó, cần nghiên cứu xây dựng chương trình cho các đối tượng này với chuẩn kiến thức, kỹ năng phù hợp và ban hành tài liệu học tập với đặc thù giáo dục người lớn.

Hội thảo đã đề xuất chính sách xóa mù chữ, chống tái mù chữ và định hướng xây dựng chương trình xóa mù chữ theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Trong đó, cần tập trung cập nhật nội dung chương trình mới; gọn nhẹ, tinh giảm về mặt kiến thức nhưng yêu cầu về độ rộng và sâu ở một số lĩnh vực đặc thù. Phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá trong giáo dục xóa mù chữa cũng cần đổi mới theo hướng phát triển năng lực người học, phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông mới.

 

Vụ Giáo dục Thường xuyên