Tọa đàm lấy ý kiến hoàn thiện dự thảo “Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng các trung tâm ngoại ngữ”

Ngày 17/5/2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tọa đàm tại Trường Đại học Mở Hà Nội để lấy ý kiến cho dự thảo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trung tâm ngoại ngữ ở Việt Nam. Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ đã tới dự và chủ trì tọa đàm.

Tham dự tọa đàm có đại diện các đơn vị: Cục Quản lý chất lượng, Vụ Pháp chế, Cục Hợp tác Quốc tế, Cục Nhà giáo và cán bộ quản lý, Văn phòng Chương trình Khoa học giáo dục Quốc gia; Ban Quản lý Đề án Ngoại ngữ quốc gia,  Trung tâm truyền thông,đại diện sở GDĐT Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Ninh,chuyên gia của nhiều tổ chức chuyên môn như Viện Đảm bảo chất lượng và Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội và đại diện của một số trung tâm ngoại ngữ trong cả nước.


Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ phát biểu tại Tọa đàm

Dự thảo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trung tâm ngoại ngữ ở Việt Nam được xây dựng dựa trên kết quả nghiên cứu của đề tài “Nghiên cứu đổi mới mô hình quản lý trung tâm ngoại ngữ, tin học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam”, mã số KHGD/16-20.ĐT.028 thuộc Chương trình Khoa học và Công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020 “Nghiên cứu phát triển khoa học giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam”, mã số KHGD/16-20. Đề tài do TS. Trương Tiến Tùng là chủ nhiệm, trường Đại học Mở Hà Nội là đơn vị chủ trì.

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và khảo sát, đánh giá thực tiễn, các nhà khoa học đã đề xuất dự thảo bộ tiêu chuẩn gồm là 05 lĩnh vực chất lượng và 21 tiêu chí để nhằm thực hiện 3 mục tiêu lớn: (1) Định hướng và giúp các trung tâm ngoại ngữ – tin học (TT) phát triển trên cơ sở hiểu rõ các tiêu chí chất lượng và cách đảm bảo các tiêu chí chất lượng, (2) Cơ sở để các TT tự kiểm định chất lượng và chuẩn bị cho việc tham gia mạng lưới kiểm định chất lượng quốc gia và quốc tế và (3) Bảo đảm sự minh bạch chính xác về chất lượng các TT giúp người học chọn lựa TT phù hợp với nhu cầu của mình, đồng thời bảo đảm sự công bằng trong đánh giá – quản lý nhà nước đối với các TT.

Dự thảo đã cụ thể hóa các tiêu chuẩn chất lượng và tiêu chí kiểm định chất lượng, các mẫu báo cáo tự kiểm định, qua đó các trung tâm có thể tự đánh giá và phân tích chất lượng từng tiêu chí: Không áp dụng –  Đạt – Không đạt – Thế mạnh – Cải tiến cần có từ đó đề xuất chính sách và phướng án nâng cao chất lượng của trung tâm.

 

Phùng Thị Vân Anh – Trần Đình Quân – Đồng Văn Bình

(Vụ Giáo dục Thường xuyên)