Hạnh phúc người “gieo chữ” trên đất Quài Nưa

Quài Nưa là một xã đặc biệt khó khăn ở huyện Tuần Giáo, Điện Biên với 22 bản, 1843 hộ dân, 6554 nhân khẩu. Địa hình phân tán, đường giao thông đi lại còn khó khăn, gây nhiều trở ngại cho công tác điều tra, huy động người học tham gia học xóa mù chữ (XMC) và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ (GDTTSKBC). Tuy vậy, công tác XMC và phổ cập GDTTSKBC ở Quài Nưa đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Năm 2000, trường Tiểu học Quài Nưa được công nhận đạt chuẩn Phổ cập giáo dục Tiểu học chống mù chữ, năm 2006 được công nhận đạt chuẩn Phổ cập giáo dục Tiểu học mức độ 1. Trường tiếp tục được công nhận đạt chuẩn Phổ cập Giáo dục Tiểu  học mức độ 2 năm 2011, mức độ 3 năm 2016. Xã Quài Nưa được công nhận đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 1 vào tháng 11/2014, mức độ 2 vào tháng 12/2017.


Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức công tác phổ cập GD, XMC

Trên cơ sở đánh giá thực trạng mù chữ của người dân trên đia bàn, tổ chức tuyên truyền để các cấp, các ngành và người dân nhận thức rõ vị trí, về vai trò của giáo dục đối với sự phát triển kinh tế xã hội ở địa phương; tầm quan trọng của việc biết chữ và sự thiệt thòi của người không biết chữ đối với sự phát triển của cá nhân, gia đình và cộng đồng, trường Tiểu học Quài Nưa đã kết hợp với các ban ngành, đoàn thể tích cực tuyên truyền về công tác phổ cập GD-XMC. Thực hiện lồng ghép các hình thức và phương tiện truyền thông khác nhau, vận động trực tiếp tới các gia đình và cá nhân; các tổ chức xã hội tham gia tuyên truyền thực hiện phổ cập GD-XMC. Gắn kết tuyên truyền XMC với việc xây dựng xã hội học tập, gia đình hiếu học, dòng họ khuyến học, phong trào xây dựng nông thôn mới và các phong trào thi đua của địa phương. Hàng năm tổ chức tuyên dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích trong công tác PCGD, XMC. Kịp thời nhân rộng gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên các phương tiện thông tin đại chúng để khuyến khích động viên và phát triển phong trào. Kết hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, vận động triệt để đối tượng tái mù chữ, mù chữ các độ tuổi từ 15-35; từ 36- 45; từ 46- trên 60 tự nguyện đăng kí tham gia học các lớp XMC và GDTTSKBC. Năm học 2015-2016 nhà trường đã lập tờ trình đề nghị mở 7 lớp GDTTSKBC với 127 học viên tại điểm bản Co Muông, Co Sáng, Mường Chăn, điểm bản Ten, điểm bản Thẳm, điểm bản Chăn, điểm bản Lọng Trạng.


Hình ảnh lớp GDTTSKBC – bản Mạ Khúa

Quài Nưa là điểm sáng trong việc triển khai thực hiện chương trình XMC được ban hành theo Quyết định số 13/2007/QĐ-BGDĐT ngày 03/5/2007 của Bộ trưởng Bộ GDĐT; kiểm tra, đánh giá công tác quản lý, dạy và học các lớp XMC, GDTTSKBC; đánh giá học viên theo Quyết định số 79/2008/QĐ-BGDĐT ngày 30/12/2008 của Bộ GDĐT, phân công nhiệm vụ phù hợp cho các đồng chí tham gia dạy các lớp giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ, chuẩn bị cơ sở vật chất, thiết bị, tài liệu học tập gắn liền với thực tế và phù hợp với trình độ nhận thức của học viên.

Hi vọng những nỗ lực của tập thể giáo viên dạy XMC và các cấp, các ngành sẽ tiếp tục gặt hái thành quả và đóng góp tích cực vào việc cải thiện kinh tế -  chính trị - xã hội của địa phương, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân trên địa bàn.

Phùng Vân Anh

(Vụ Giáo dục thường xuyên)