Giáo dục thường xuyên góp phần thực hiện chủ trương đổi mới giáo dục và đào tạo

Ngày 25/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2015-2016 và triển khai nhiệm vụ giáo dục tiểu học, giáo dục trung học, giáo dục thường xuyên (GDTX) năm học 2016-2017. Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển chủ trì Hội nghị.


Toàn cảnh Hội nghị

Trong năm học 2015-2016, ngành GDTX đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Cụ thể, việc triển khai Đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020 và  Đề án Xóa mù chữ đến năm 2020 được thực hiện nghiêm túc theo nhiệm vụ và mục tiêu của Đề án. Mạng lưới các cơ sở GDTX được củng cố và phát triển. Mô hình trung tâm GDTX thực hiện nhiều nhiệm vụ được triển khai. Mô hình kết hợp trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ) và trung tâm văn hóa thể thao xã được mở rộng, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các TTHTCĐ. Số lượng người học các chương trình GDTX được tiếp tục duy trì, đặc biệt có sự chuyển biến tích cực, rõ nét sang các chương trình đào tao, bồi dưỡng ngắn hạn. Các địa phương đã quan tâm, chỉ đạo sâu sát việc đổi mới phương pháp dạy và học, đổi mới kiểm tra đánh giá, tổ chức khảo sát, phân loại học viên bổ túc trung học phổ thông ngay từ đầu cấp học.

Đặc biệt, trong năm 2015, Bộ GDĐT đã tập trung chỉ đạo nhiệm vụ phát triển văn hóa đọc thông qua nhiều hoạt động tích cực như: Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời với chủ đề “Chung tay xây dựng thư viện, thường xuyên đọc nhiều sách hay”, tổ chức Hội thảo “Phát triển văn hóa đọc trong nhà trường và cộng đồng”…, và ban hành công văn 6841/GDĐT-GDTX hướng dẫn các sở giáo dục và đào tạo (GDĐT) về đổi mới thư viện và phát triển văn hóa đọc trong nhà trường phổ thông và mầm non. Tại Hội nghị tổng kết năm học, đại diện Lãnh đạo Sở GDĐT Thái Bình– đơn vị tiên phong trong phát triển văn hóa đọc đã có bài tham luận chia sẻ kinh nghiệm nhân rộng mô hình tủ sách phụ huynh và tổ chức các hoạt động khuyến đọc cho học sinh, cũng như tác động tích cực của phong trào này đối với việc nâng cao chất lượng dạy-học, khơi dậy niềm đam mê nghiên cứu khoa học, tạo nền tảng cho phát triển giáo dục STEM (khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học) tại địa phương. 

Bên cạnh đó, giáo dục khởi nghiệp là một lĩnh vực mới cũng được Bộ GDĐT đặc biệt quan tâm. Trong năm qua, Bộ GDĐT đã chủ trì phối hợp với các tổ chức như Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI)  tiến hành triển khai thí điểm các lớp giáo dục khởi nghiệp tại các trung tâm GDTX với mong muốn khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, dám nghĩ dám làm cho thế hệ trẻ từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Phát biểu tại Hội nghị tổng kết, nhiều đại diện lãnh đạo các sở GDĐT đã bày tỏ sự quan tâm và mong muốn được triển khai nhân rộng chương trình này tại các địa phương.

Phát huy những thành tích đã đạt được trong năm 2015-2016, năm học 2016-2017, Bộ GDĐT tiếp tục chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ GDTX như: Đẩy mạnh các hoạt động xây dựng xã hội học tập; tiếp tục củng cố, phát triển mô hình hoạt động của các cơ sở GDTX; phát huy vai trò quản lý nhà nước của sở GDĐT đối với hoạt động của các trung tâm ngoại ngữ, tin học; đẩy mạnh công tác chống mù chữ, củng cố vững chắc kết quả xóa mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học; phổ cập tiếng Anh thông qua mô hình câu lạc bộ tiếng Anh cộng đồng; tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng dạy học cũng như các nhiệm vụ liên quan đến phát triển văn hóa đọc, giáo dục kĩ năng sống và giáo dục khởi nghiệp.

Vụ Giáo dục thường xuyên