Hội nghị tổng kết năm học 2015 – 2016 và triển khai nhiệm vụ giáo dục tiểu học, giáo dục trung học và giáo dục thường xuyên năm học 2016 – 2017

Ngày 25/7/2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2015-2016 và triển khai nhiệm vụ giáo dục tiểu học, giáo dục trung học và giáo dục thường xuyên năm học 2016-2017

Hội nghị do Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển chủ trì và có sự tham gia của Vụ Giáo dục Tiểu học, Vụ Giáo dục Trung học, Vụ Giáo dục Thường xuyên, đại diện một số Vụ, Cục, đơn vị thuộc Bộ, đại diện một số tổ chức quốc tế, một số trường sư phạm và các Sở Giáo dục và Đào tạo tại 63 điểm cầu trực tuyến.

 


Hình ảnh tại buổi hội nghị

Năm học 2015 – 2016, các cơ sở giáo dục đã triển khai tốt các phong trào thi đua các cấp, hình thành các hoạt động phong trào thường xuyên phát huy những sáng kiến, vai trò chủ động, sáng tạo của giáo viên và học sinh trong quá trình giáo dục và rèn luyện nâng cao năng lực. Công tác quản lý giáo dục, chỉ đạo và tổ chức cũng được đổi mới theo hướng tăng cường phân cấp và tăng quyền tự chủ đồng thời tích cực ứng dụng CNTT tạo ra hiệu quả và kết nối mở rộng. Điển hình việc ứng dụng CNTT và phần mềm trong quản lý hoạt động giảng dạy của giáo viên, quản lý kết quả học tập, quản lý thư viện hay trong hình thức tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn trực tuyến, tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh qua “Trường học kết nối” đã phát huy được những kết quả và thay đổi đáng kể.

Bên cạnh “Trường học kết nối” (trang mạng tại địa chỉ http://truonghocketnoi.edu.vn), Bộ GDĐT tiếp tục triển khai phát triển các nguồn học liệu điện tử trên mạng, sử dụng trang mạng để quản lý và hỗ trợ các hoạt động đổi mới giáo dục. Tính đến tháng 6 năm 2016, số tài khoản giáo viên tham gia “Trường học kết nối” là 642.247 tài khoản, trong đó có 575.341 là giáo viên trung học, 66.907 là giáo viên tiểu học; Số tài khoản học sinh đạt 6.222.018 tài khoản trong đó có 5.858.225 học sinh trung học, 363.793 học sinh tiểu học; 27% tổng số giáo viên tiểu học và trung học tham gia sinh hoạt chuyên môn thông qua “Trường học kết nối”. Số sản phẩm sinh hoạt chuyên môn đạt 84.415 sản phẩm của giáo viên tiểu học và trung học, chiếm 49% tổng số nhóm tham gia trên mạng.

Năm học 2015 – 2016 cũng ghi nhận những thành quả tích cực của công tác đổi mới nội dung, phương pháp và hình thức dạy học cũng như kiểm tra đánh giá, phát triển văn hóa đọc. Trong đó, mô hình trường học mới tiếp tục được nhân rộng tại cấp tiểu học, THCS tại các tỉnh, thành phố trên cả nước.Năm học 2015 – 2016, ngoài 1.447 trường thuộc Dự án, số trường tiểu học tự nguyện áp dụng mô hình VNEN tăng thêm 2.730 trường tại 63 tỉnh thành, nâng tổng số trường tham gia mô hình là 4.417 trường. Đến nay số trường THCS đăng ký thực hiện mô hình VNEN lớp học đạt 1.648 trường và 1.178 trường tiếp tục thực hiện mô hình VNEN lớp 7 năm học 2016 – 2017. Các phương pháp dạy học tích cực được áp dụng rộng rãi đem đến kết quả tích cưc nâng cao chất lượng cho giáo dục tiểu học và phổ thông như: Phương pháp “Bàn tay nặn bột”, Dạy học Mĩ thuật cấp tiểu học theo phương pháp mới của Đan Mạch…

Song hành cùng những hoạt động đổi mới giáo dục, công tác phát triển, bồi dưỡng năng lực cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cũng được chú trọng. Năm học 2015 – 2016, hơn 4.000 hiệu trưởng trường tiểu học được tập huấn nâng cao năng lực về đổi mới hoạt động trường tiểu học, đổi mới cách đánh giá tiết học, sinh hoạt chuyên môn…Các môn học khác như Tin học, Tiếng Anh, Mỹ thuật…song song triển khai theo các đề án, việc bồi dưỡng, đào tạo, tăng cường sinh hoạt chuyên môn cho giáo viên đạt chuẩn được tích cực triển khai. Cụ thể kết quả theo chương trình triển khai thí điểm tiếng Anh theo đề án 2020, tỷ lệ giáo viên khối trung học đạt chuẩn là 33,14%, khối THCS đạt chuẩn là 36,71% và THPT là 26,12%.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, nhìn lại năm học vừa qua, giáo dục tiểu học, giáo dục trung học và giáo dục thường xuyên vẫn vướng mắc một số khó khăn, hạn chế. Việc quản lý và thực hiện những đổi mới trong nội dung, phương pháp học, kiểm tra đánh giá tại một số nơi thực hiện còn cứng nhắc, chưa linh hoạt, đặc biệt việc tổ chức triển khai mang tính chất hình thức gây nên những phản ứng không đồng thuận từ dư luận. Trình độ và năng lực giáo viên cũng như đội ngũ cán bộ quản lý chưa đồng đều gây nên những khó khăn trong tiếp cận và triển khai những nội dung đổi mới theo chủ trương của Bộ. Ngoài ra, công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tại một số địa phương miền núi, vùng cao tỷ lệ đạt chuẩn còn thấp, chưa đảm bảo tính bền vững.

Với chủ trương tạo sự đồng thuận và quyết tâm vượt qua khó khăn, năm học 2016 – 2017 đặt ra những thách thức và nhiệm vụ trọng tâm chung như: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch hành động của ngành, Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Trong đó tiếp tục thực hiện hiệu quả mục tiêu của Đề án: “ Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 – 2020” và đề án: “ Xóa mù chữ đến năm 2020”, củng cố mô hình hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng.

Năm học 2016 – 2017 tới đây, mô hình trường học mới Việt Nam tiếp tục được triển khai có hiệu quả theo hướng dẫn 1296/BGDĐT- GDTH ngày 30/3/2016 trong đó hướng dẫn cụ thể vận dụng thực hiện trường học mới phù hợp với sự đồng thuận và điều kiện địa phương. Bên cạnh đó, việc áp dụng dạy học theo tài liệu Tiếng Việt lớp 1 Công nghệ giáo dục cho học sinh dân tộc thiểu số cũng như các địa phương có nhu cầu và việc dạy học ngoại ngữ theo chương trình mới cũng là một trong những nhiệm vụ hàng đầu trong năm học mới tới đây.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển ghi nhận những ý kiến và đóng góp tích cực của đại diện các Sở Giáo dục và đào tạo trong cả nước đã tham gia phát biểu và thảo luận. Thứ trưởng cũng nhấn mạnh việc đổi mới trong các hoạt động của toàn ngành là việc làm đúng hướng, có tác dụng nâng cao chất lượng giáo dục và chuẩn bị cho việc triển khai thành công chương trình giáo dục phổ thông mới. Và triển khai các nội dung đổi mới cần sự đồng thuận và quyết tâm, nhiệt huyết của toàn bộ đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý hay chính quyền địa phương.

Thứ trưởng cũng khuyến khích sự linh hoạt, chủ động sáng tạo và tăng cường tự chủ của các địa phương, các cơ sở giáo dục và giáo viên trong việc triển khai các hoạt động giáo dục để phù hợp với tình hình thực tế địa phương cũng như khuyến khích tăng cường trao đổi, chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm, sáng tạo mang tính chuyên môn giữa các cơ sở.

Đối với các đơn vị thuộc Bộ, Thứ trưởng lưu ý cần sớm ban hành một số văn bản quan trọng tạo điều kiện cho giáo dục tiểu học, giáo dục trung học và giáo dục thường xuyên phát triển. Đồng thời, rà soát, chỉnh sửa các văn bản để phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.

(VỤ GIÁO DỤC TIỂU HỌC)