Tuyên truyền, giáo dục kiến thức, kỹ năng an toàn phòng, chống đuối nước trẻ em, học sinh

Thực hiện Kế hoạch số 326/KH-BGDĐT ngày 01/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai công tác phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước đối với trẻ em, học sinh năm 2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Giáo dục thể chất) phối hợp với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (Cục Trẻ em) và Quỹ Từ thiện Bloomberg và Tổ chức Vận động chính sách Y tế toàn cầu (GHAI) xây dựng các tài liệu tuyên truyền, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng an toàn phòng, chống đuối nước và các tài liệu truyền thông phòng, chống đuối nước đối với trẻ em, học sinh.

1) Tài liệu giáo dục kiến thức kỹ năng an toàn phòng, chống đuối nước gồm 05 chủ đề:

- Thực trạng và các nguyên nhân đuối nước ở trẻ em tại Việt Nam.

- Kỹ năng sinh tồn trong môi trường nước dành cho trẻ em.

- Kỹ năng cứu đuối - xử lý khi gặp người bị tai nạn đuối nước dành cho trẻ em.

- Kỹ năng sơ cứu, cấp cứu người bị tai nạn đuối nước dành cho trẻ em.

- Kỹ năng đứng nước và kỹ năng xử lý tình huống khi gặp dòng chảy xa bờ dành cho trẻ em.

2) Tài liệu truyền thông phòng, chống đuối nước trẻ em học sinh gồm các tập phim hoạt hình, ca khúc, tranh ấn phẩm tuyên truyền…; trò chơi nhỏ trên mạng xã hội tìm hiểu về kiến thức, kỹ năng an toàn phòng, chống đuối nước. Nội dung, hình ảnh các sản phẩm truyền thông phù hợp với lứa tuổi học sinh, nếu được được tổ chức tuyên truyền tốt trong các nhà trường sẽ có tác động tích cực đến các em nhỏ trong việc giáo dục ý thức, nhận thức đối với các em trong việc tự biết cách phòng, ngừa đuối nước xảy ra đối với các em.

Link tài liệu:
    1. Video tuyên truyền, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng an toàn phòng, chống đuối nước: CLICK TẠI ĐÂY
     2. Các sản phẩm truyền thông về phòng, chống đuối nước trẻ em, học sinh: CLICK TẠI ĐÂY

Vụ Giáo dục Thể chất

In trang