Giới thiệu website “Bữa ăn học đường bảo đảm dinh dưỡng hợp lý kết hợp tăng cường hoạt động thể lực cho trẻ em, học sinh, sinh viên Việt Nam”

Triển khai các nội dung tại Đề án “Bảo đảm dinh dưỡng hợp lý và tăng cường hoạt động thể lực cho trẻ em, học sinh, sinh viên để nâng cao sức khỏe, dự phòng bệnh ung thư, tim mạch, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản giai đoạn 2018 – 2025”, Vụ Giáo dục Thể chất trân trọng giới thiệu website về các thông tin hoạt động liên quan Đề án.
Thông tin chi tiết tại địa chỉ: http://dean41.moet.gov.vn/

Vụ Giáo dục Thể chất

In trang