Tăng cường giáo dục thể chất và thể thao trường học

Ngày 5/11, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Ngô Thị Minh chủ trì hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW, ban hành ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về thể dục thể thao đến năm 2020”. Hội nghị có sự tham dự trực tuyến của các đại biểu sở GDĐT, các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng sư phạm trong cả nước.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Bộ GDĐT

Báo cáo đánh giá của Vụ Giáo dục Thể chất (Bộ GDĐT) cho biết, sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị, công tác giáo dục thể chất và hoạt động thể dục thể thao trong trường học đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần tích cực vào thành tích chung của sự nghiệp giáo dục và thể dục thể thao.

Công tác chỉ đạo, quản lý giáo dục thể chất và thể thao trường học đã được đổi mới. Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục thể chất và thể thao trường học đã được tăng cường hơn về số lượng, chất lượng chuyên môn từng bước được nâng cao. Các nhà trường đã quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho giáo dục thể chất và thể thao trường học.

Chương trình và phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá về giáo dục thể chất từng bước được đổi mới. Hoạt động thể thao trường học được duy trì, phương pháp, nội dung, hình thức dạy và học môn Giáo dục thể chất đã có những đổi mới nhất định. Việc đổi mới chương trình, phương pháp dạy và học đã thu hút được học sinh, sinh viên tham gia tập luyện và thi đấu thể thao, bước đầu đã có những đóng góp thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện cho học sinh, sinh viên.

Các hoạt động tuyên truyền về giáo dục thể chất và thể thao trường học được đẩy mạnh, hình thức triển khai phong phú, sôi động. Các Sở GDĐT, các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm đã chú trọng tuyên truyền, hơngr ứng các hoạt động giáo dục thể chất và thể thao trường học góp phần nâng cao nhận thức của các em học sinh về việc rèn luyện thể lực, phát triển sức bền và nâng cao thể chất.

Ý kiến tham luận của các đại biểu tại hội nghị cho thấy, việc đổi mới nội dung, chương trình, hình thức giáo dục thể chất cho học sinh, sinh viên được áp dụng triển khai mạnh mẽ ở nhiều cấp học, trình độ đào tạo trong ngành giáo dục đã tạo hiệu quả rõ rệt. Cùng với đó, việc bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, nhà giáo, cán bộ làm công tác giáo dục thể chất được tăng cường đã phát huy hiệu quả trong tổ chức triển khai các hoạt động giáo dục thể chất và thể thao trường học.

Thứ trưởng Ngô Thị Minh phát biểu tại hội nghị

Mặc dù đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, tuy nhiên, một số đại biểu cũng chỉ ra những hạn chế của công tác giáo dục thể chất và thể thao trường học như nhiều cơ sở giáo dục vẫn coi môn giáo dục thể chất là môn học phụ; đội ngũ giáo viên, giảng viên còn thiếu; công tác xã hội hóa giáo dục thể chất và thể thao trường học còn thấp.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Ngô Thị Minh đánh giá cao những kết quả triển khai Nghị quyết số 08-NQ/TW trong thời gian qua. Để tiếp tục triển khai hiệu quả mục tiêu phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học, Thứ trưởng đề nghị các Sở GDĐT, các cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sự phạm cần chú trọng triển khai có hiệu quả, thiết thực Nghị quyết số 08-NQ/TW; tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và tổ chức thực hiện công tác giáo dục thể chất và thể thao trường học. Đồng thời, rà soát tổng thể đội ngũ giáo viên giảng dạy môn Giáo dục thể chất để có kế hoạch bổ sung, đào tạo, đào tạo lại và bồi dưỡng nhằm đảm bảo đạt chuẩn kiến thức, vị trí việc làm khi thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Toàn ngành Giáo dục cần tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai hiệu quả Quyết định số 1660/QĐ-TTG, ban hành ngày 02/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2021-2025. Chú trọng phát triển các hoạt động thể thao của học sinh, sinh viên bảo đảm mục tiêu phát triển thể lực toàn diện và kỹ năng vận động cơ bản của học sinh, sinh viên. Từ đó, góp phần phát hiện và đào tạo năng khiếu và tài năng thể thao. Gắn kết giữa thể thao quần chúng và thể thao thành tích cao. Gắn giáo dục thể chất, thể dục thể thao trong các nhà trường với giáo dục ý chí, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh sinh viên.

Thứ trưởng Ngô Thị Minh cũng đề nghị, cần có phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa ngành Giáo dục với ngành văn hóa, thể thao để đẩy mạnh việc khai thác, sử dụng có hiệu quả các thiết chế thể thao phục vụ học sinh rèn luyện thể chất. Ngoài ra, cần hoàn thiện các thể chế chính sách để huy động nguồn lực xã hội hóa đầu tư vào công tác giáo dục thể chất trong trường học.

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW, đến nay, theo thống kê, đối với cấp học mầm non và phổ thông đã có 100% các cơ sở giáo dục mầm non đã triển khai thực hiện nội dung, mục tiêu phát triển thể chất cho trẻ em theo hướng tích hợp với các hoạt động giáo dục khác trong chương trình giáo dục mầm non; 100% các trường tiểu học, THCS; THPT tiến hành giảng dạy môn Giáo dục thể chất với thời lượng 2 tiết/tuần theo khung chương trình. Hàng năm, các trường tiểu học, THCS, THPT đều triển khai đánh giá thể lực học sinh theo đúng quy định.

Đối với khối các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm, ước tính có khoảng 80% các trường đai học, sư phạm thể dục thể thao, cao đẳng sư phạm tổ chức kiểm tra, đánh giá thể lực sinh viên hàng năm theo quy định. Tất cả các trường đã bổ sung nội dung chương trình môn học Giáo dục thể chất phù hợp với từng đối tượng; 100% giảng viên Giáo dục thể chất thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy, sinh hoạt chuyên môn, dự giờ thao giảng kết hợp với kiểm tra đánh giá đã đảm bảo được tính khoa học, khách quan và đúng với năng lực của người học.

 

Trung tâm Truyền thông Giáo dục

In trang