Bộ GDĐT phối hợp với UNICEF xây dựng bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học

Để chuẩn bị các điều kiện cho học sinh đi học trở lại trường học sau thời gian tạm nghỉ phòng, chống Covid-19, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đang phối hợp với UNICEF và tham khảo ý kiến chuyên môn của Bộ Y tế xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học.

Đây là bộ khung tiêu chí để các địa phương và nhà trường tham khảo cho việc đánh giá mức độ an toàn đối với dịch bệnh Covid-19 tại các cơ sở giáo dục và nhà trường. Căn cứ kết quả đánh giá, các cơ sở giáo dục và nhà trường xây dựng kế hoạch, kiểm tra, đánh giá lại việc thực hiện kế hoạch phòng, chống dịch bệnh Covid-19 phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương và học sinh đi học trở lại.

Đến nay, sau nhiều lần làm việc, trao đổi giữa Vụ Giáo dục Thể chất (Bộ GDĐT) và UNICEF, bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học đã được hai bên thống nhất về nội dung. Bộ tiêu chí cũng đã nhận được ý kiến góp ý chuyên môn của Bộ Y tế, một số sở giáo dục và đào tạo và sẽ được ban hành trong thời gian sớm nhất.

Trước đó, tại cuộc làm việc trực tuyến giữa Bộ trưởng Bộ GDĐT Phùng Xuân Nhạ và bà Rana Flowers, Trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam, hai bên đã trao đổi và thống nhất về một số hoạt động của UNICEF hỗ trợ giáo dục Việt Nam ứng phó với Covid-19, trong đó có hỗ trợ xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học.

Vụ Giáo dục Thể chất