Hoạt động phòng, chống đuối nước cho học sinh của Sở GDĐT Quảng trị

Tai nạn đuối nước ở trẻ em, học sinh trong những năm gần đây diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng; nhiều vụ tai nạn đuối nước thương tâm đã cướp đi sinh mạng của nhiều học sinh gây tổn thất to lớn đối với gia đình, nhà trường và xã hội. Việc quan tâm, chăm sóc bảo vệ an toàn cho các em là trách nhiệm của toàn xã hội và cần có sự vào cuộc tích cực của các bộ, ngành Trung ương và các cấp chính quyền địa phương.

Triể khai các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo: Chị thị số 17/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo, thực hiện phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước trẻ em học sinh; Quyết định 234/QĐ-TTg ngày 05/2/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình  phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em giai đoạn 2016-2020;Chỉ thị số 1572/CT-BGDĐT ngày 12/5/2016 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc tăng cường các giải pháp phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước cho trẻ em, học sinh, sinh viên; Kế hoạch số 801/KH-BGDĐT ngày 01/11/2016 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về triển khai chương trình phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em giai đoạn 2016-2020 ngành Giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị đã chủ động tham mưu UBND Tỉnh, tích cực phối hợp các sở, ban ngành triển khai nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực nhằm đẩy mạnh công tác phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước đảm bảo an toàn cho học sinh trong toàn tỉnh.

Các nội dung triển khai được thực hiện đa dạng, phong phú phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tế của tỉnh, như:

- Tổ chức tuyên tryền, giáo dục nhận thức cho học sinh các kỹ năng nhận biết nguy cơ và kỹ năng phòng, tránh tai nạn đuối nước;

- Khuyến khích, đẩy mạnh việc tổ chức dạy bơi cho học sinh tại trường học ở mộ số địa phương: Hải Lăng, Vĩnh Linh, Hướng Hóa, Đakrông..., bằng phương thức xã hội hóa đã có nhiều trường chủ động kết hợp với các tổ chức, tư nhân tự trang bị bể bơi lắp ghép và tổ chức dạy bơi hiệu quả cho học sinh.

- Hàng năm thường xuyên tổ chức các Hội thi bơi lội cho học sinh nhằm phát động, đẩy mạnh phong trào dạy học bơi rộng rãi trong các trường học. Đặc biệt, trong năm 2017, với điều kiện của Tỉnh còn nhiều khó khăn, xong được sự tin tưởng của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo đã đăng cai, tổ chức thành công giải Bơi lội học sinh phổ thông toàn quốc để lại ấn tượng sâu sắc đối với các đoàn và sự ghi nhận của lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ngoài các hoạt động triển khai trên, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị luôn chú trọng đến công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, đội ngũ trực tiếp hướng dẫn học sinh kỹ năng phòng, tránh tai nạn đuối nước và dạy bơi cho các em. Hàng năm Sở Giáo dục và Đào tạo cử đội ngũ giáo viên nòng cốt tham gia lớp tập huấn phương pháp dạy bơi, cứu đuối do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức để nâng cao năng lực chuyên môn. Đội ngũ này sau khi hoàn thành khóa tập huấn sẽ tiếp tục trở về địa phương và có nhiệm vụ triển khai, tổ chức cho giáo viên khác trong các trường trên địa bàn tỉnh.

Trongnhững năm gần đây, Sở Giáo dục và Đào tạo đã liên tịc triển khai các tập huấn, tổ chức bồi dưỡng được cho 245 giáo viên thể dục các trường phổ thông trên toàn tỉnh về phương pháp kỹ năng dạy bơi, cứu đuối. Hội đồng bộ môn Giáo dục thể chất đã xây dựng, phát hành tài liệu hướng dẫn kỹ năng phòng, tránh tai nạn đuối nước giáo cho giáo viên nhằm tuyên truyền cho học sinh các cấp. Ngoài ra Sở Giáo dục và Đào tạo còn phối hợp với trường Đại học TDTT Đà Nẵng, tổ chức SwimVietNam, World Vision, Plan VietNam... đã tổ chức nhiều đợt tập huấn kỹ năng cấp cứu tai nạn đuối nước cho gần 300 giáo viên.

Vụ Giáo dục Thể chất