Hội nghị triển khai Phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng” thuộc Dự án bữa ăn học đường tại Bắc Ninh và Kon Tum

Ngày 30 và 31/10, Bộ GD&ĐT phối hợp với Công ty Ajinomoto Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai “Phần mềm Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng” thuộc Dự án bữa ăn học đường tại Bắc Ninh và Kon Tum.

Từ tháng 1/2017, các Sở GD&ĐT đã phối hợp chặt chẽ với Công ty Ajinomoto Việt Nam triển khai Phần mềm tại các địa phương. Công ty Ajinomoto Việt Nam đã và đang cử các chuyên gia đến từng trường học để hỗ trợ hướng dẫn trực tiếp các nhà trường cách sử dụng Phần mềm và xây dựng các thực đơn cho bữa ăn trưa của học sinh tại bếp ăn. Đến nay đã có 37 tỉnh, thành phố trên toàn quốc triển khai Phần mềm tại địa phương.


Hội nghị triển khai phần mềm "xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng" thuộc dự án bữa ăn học đường

Tại Hội nghị, các báo cáo viên của Công ty Ajinomoto Việt Nam đã hướng dẫn cụ thể những nội dung của Phần mềm, cách sử dụng Phần mềm và cách lên thực đơn bữa ăn hằng ngày tại các nhà trường cho các thầy giáo, cô giáo và các cán bộ, nhân viên được giao phụ trách công tác bán trú.

Đại diện Lãnh đạo Sở GD&ĐT 2 tỉnh đã chỉ đạo các Phòng GD&ĐT các huyện/thành phố của 2 tỉnh tiếp tục hướng dẫn các nhà trường, thường xuyên kiểm tra, đánh giá nhắc nhở việc thực hiện Phần mềm để tổ chức các bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học đảm bảo dinh dưỡng hợp lý phù hợp với điều kiện kinh tế của gia đình các em.

Vụ Giáo dục Thể chất