Hội nghị triển khai “Phần mềm Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng” thuộc Dự án bữa ăn học đường

Ngày 28/9, tại tỉnh Gia Lai, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Công ty Ajinomoto Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai “Phần mềm Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng” thuộc Dự án bữa ăn học đường.

Tham dự Hội nghị có TS Ngũ Duy Anh, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Thể chất, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai, đại diện Chi nhánh miền Trung của Công ty Ajinomoto Việt Nam, đại diện Ban Giám hiệu, cán bộ phụ trách công tác bán trú và đại diện Ban đại diện cha mẹ học sinh của 71 trường tiểu học có tổ chức bữa ăn bán trú và trường có cấp học tiểu học trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng” thuộc Dự án bữa ăn học đường do Công ty Ajinomoto Việt Nam phát triển. Phần mềm cung cấp và xây dựng những thực đơn cân bằng dinh dưỡng, đa dạng, ngon miệng cho học sinh.

Ngày 16/01/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 196/QĐ-BGDĐT về việc phê duyệt phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng” áp dụng trong các trường tiểu học trên toàn quốc.  Để triển khai kịp thời và hiệu quả Phần mềm, ngày 16/02/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn số 576/BGDĐT-CTHSSV hướng dẫn 63 sở giáo dục và đào tạo triển khai Phần mềm tại các trường tiểu học. 

Phần mềm được cung cấp hoàn toàn miễn phí trên Website của Dự án: www.buaanhocduong.com.vn. Công ty Ajinomoto Việt Nam đã và đang tiếp tục cử cán bộ đến từng trường để hỗ trợ hướng dẫn trực tiếp các nhà trường cách sử dụng Phần mềm.

TS Ngũ Duy Anh, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Thể chất phát biểu tại Hội nghị

Cho đến nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với Công ty Ajinomoto Việt Nam triển khai “Phần mềm xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng” đến 34 tỉnh, thành phố trong toàn quốc.

Tại Hội nghị, TS. Ngũ Duy Anh, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Thể chất đã yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai cần bám sát kế hoạch triển khai, nội dung và cách thức thực hiện Phần mềm được phổ biến trong Hội nghị, từ đó phối hợp chặt chẽ với Công ty Ajinomoto triển khai thành công Phần mềm tại các trường tiểu học có tổ chức bữa ăn bán trú trên toàn tỉnh Gia Lai.

Vụ Giáo dục Thể chất