Hội nghị triển khai Phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng” thuộc Dự án bữa ăn học đường tại Nghệ An

Sáng 12/9/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Công ty Ajinomoto Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai 'Phần mềm Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng' thuộc Dự án bữa ăn học đường tại Nghệ An.

Tham dự Hội nghị có TS. Ngũ Duy Anh - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Thể chất, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ông Takuya Masuzawa và ông Nguyễn Văn Trung - Phó Giám đốc Công ty Ajinomoto Việt Nam, Ông Thái Huy Vinh – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An; Đại diện lãnh đạo, chuyên viên Phòng Giáo dục Tiểu học, các Phòng GDĐT, Ban Giám hiệu, cán bộ phụ trách công tác bán trú và đại diện Hội cha mẹ học sinh của 51 trường tiểu học bán trú trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng” là phần mềm thuộc Dự án bữa ăn học đường do Công ty Ajinomoto Việt Nam phát triển. Phần mềm  cung cấp và xây dựng những thực đơn cân bằng dinh dưỡng, đa dạng, ngon miệng và hỗ trợ công tác tổ chức bữa ăn bán trú trong các nhà trường.

Tháng 10/2016, trên cơ sở kết quả triển khai Phần mềm thành công tại 03 tỉnh, thành phố là TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng. Phần mềm đã được Hội đồng thẩm định của Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá có giá trị thực tiễn đối với học sinh. Ngày 16/01/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 196/QĐ-BGDĐT về việc phê duyệt phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng” áp dụng trong các trường tiểu học trên toàn quốc. Ngày 16/02/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn số 576/BGDĐT-CTHSSV hướng dẫn 63 sở giáo dục và đào tạo triển khai Phần mềm tại các trường tiểu học. Đến nay đã có trên 30 tỉnh, thành phố triển khai Phần mềm tại địa phương.

Từ tháng 3/2017 đến nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với Công ty Ajinomoto Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai “Phần mềm xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng” tại Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Bình Dương, Thanh Hóa, Đồng Tháp và nay đã được mở rộng đến 31 tỉnh, thành phố.

Hiện nay, phần mềm được cung cấp hoàn toàn miễn phí trên website của Dự án: www.buaanhocduong.com.vn. Về phía, Công ty Ajinomoto Việt Nam sẽ cử cán bộ đến từng trường để hỗ trợ hướng dẫn trực tiếp nhà trường cách sử dụng phần mềm, cách sử dụng Áp phích “3 phút thay đổi nhận thức” để hướng dẫn cho các em học sinh, tư vấn nâng cao hiệu suất lao động tại bếp ăn.

Tại Hội nghị triển khai Phần mềm tại Nghệ An, TS. Ngũ Duy Anh – Vụ trưởng Vụ Giáo dục Thể chất đã yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cần bám sát kế hoạch triển khai, nội dung và cách thức thực hiện Phần mềm dinh dưỡng sẽ được phổ biến trong Hội nghị này; từ đó phối hợp chặt chẽ với Công ty Ajinomoto triển khai thành công Phần mềm tại các trường tiểu học có tổ chức bán trú tại địa phương.

 

Vụ Giáo dục Thể chất